Dzień Rektorski z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017

W poniedziałek, 3 października, o godz. 9.30 w auli gmachu głównego zostanie zainaugurowany rok akademicki 2016/2017 na Politechnice Wrocławskiej. Dzień ten został ustanowiony dniem rektorskim.

Program:

 • uroczyste otwarcie;
 • przekazanie insygniów władzy rektorskiej;
 • wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;
 • przyjęcie w poczet studentów i doktorantów – immatrykulacja;
 • uhonorowanie Medalem Politechniki Wrocławskiej prof. Wojciecha Glabisza;
 • przyjęcie w poczet honorowych profesorów uczelni prof. Tadeusza Słomki, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej;
 • wręczenie Złotych Odznak z Brylantem: Grzegorzowi Dzikowi, przewodniczącemu rady ZIG, konsulowi honorowemu Ukrainy i prezesowi Impel S.A., prof. Andrzejowi Mulakowi i prof. Jerzemu Zdanowskiemu;
 • wykład inauguracyjny prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;
 • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Agaty Czernuszewicz

photo7_4Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej zawiadamiają o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Czernuszewicz na temat Właściwości magneto-mechano-kaloryczne wybranych materiałów (Gd, NiMnIn, LaFeCoSi). Wytwarzalnie, badanie zastosowanie   .

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się 20 września 2016 roku (wtorek), o godzinie 11:15, we Wrocławiu przy ulicy Łukasiewicza 5, w sali 2.41 budynku B-4.

Promotor: prof. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Promotor pomocniczy dr Daniel Lewandowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 • prof. Tomasz Palewski, Instytut PAN: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
 • prof. Bogdan Sapiński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej (pok. 434, A-1) oraz w Bibliotece Wydziałowej (pok. 3.5.1 B-4). Streszczenie oraz recenzje prof. Palewskiegoprof. Sapińskiego dostępne są on-line.

Strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego

Znamy coraz więcej szczegółów opracowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategii dla Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co wiemy do tej pory?

 1. Że Ministerstwo już wie, że środków jest za mało.
 2. Że Ministerstwo już wie, że nawet najlepsze nasze uczelnie kształcą kilkakrotnie więcej studentów niż bardzo dobre uczelnie zagraniczne.

Najprawdopodobniej kolejne kroki będą prowadziły do wyłonienia „uczelni badawczych” z bardzo dobrą kadrą i niezbyt wielką liczbą (najlepszych) studentów. Nie wiemy natomiast jak będą wyglądały te przekształcenia i komu przypadną „nadmiarowi” studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Warszawskiego (albo nawet Politechniki Wrocławskiej) ani też skąd brać dodatkowe kadry dla nauki (bo Minister jeszcze nie mówi o tym, że dobre uczelnie zagraniczne nie tylko mają dużo pieniędzy, umiarkowaną liczbę studentów i całkiem pokaźną liczbę naukowców).

Poniżej wystąpienie Ministra Gowina na konferencji prasowej:

oraz (bardzo ogólnikowe) slajdy z prezentacji:

967282151eb77ece9b6d2bf4fb2e8c73

Justyna Krzak wyróżniona na Europejskim Kongresie Materiałów Zaawansowanych

Justyna Krzak, zastępca kierownika naszej Katedry, została uhonorowana wyróżnieniem organizacji International Association of Advanced Materials: IAAM Scientist Medal za znaczące osiągnięcia badawcze w nauce i technologii materiałów zaawansowanych.
Na kongresie European Advanced Materials Congress (23-25 08 2016), Justyna zaprezentowała pracę zatytułowaną: The effects of sol-gel silica functionalization by bioactive agents.

W trakcie kongresu, Justyna była również współprowadzącą sesji poświęconej biomateriałom i biourządzeniom (Biomaterials and Biodevices).

Gratulujemy!

IAAM_Scientist Medal – 2016

Ślady po filiżance z kawą

Jak wiadomo pisanie artykułów naukowych to bardzo ciężkie zadania. Wymaga wspomagania. Najpowszechniejszym wspomaganiem jest picie kawy. Na biurku pełno papierów, po łyku kawy odstawiamy filiżankę. A czasami (gdy się nie uda — możemy obejrzeć efekt w postaci różnych śladów na testowych wydrukach artykułu. A jak już kto ma wąsy, to wie, że lubią one moczyć się w napoju, a później resztki spadają na papier. Kropla kawy zaczyna rozpływać się na papierze, schnąć tworząc różne dziwne efekty.

O tym też można napisać artykuł. Okazuje się, że fizyka tego zjawiska nie jest wcale banalna. Oczywiście problem rozpatrywany w artykule Self-pinning of a nanosuspension droplet: Molecular dynamics simulations jest nieco bardziej rozbudowany, ale i tak. Nauka zaczyna się od bardzo dziwnych i całkiem codziennych problemów.

Coffee1Although this work was primarily done by computer simulation, there was a bit of an experiment involved. During a meeting with her advisor one day, Shi accidentally spilled some coffee. When Webb saw her about to wipe it up, he exclaimed, “Don’t do it!” Although the computational research took a couple of years, it took just a couple of minutes for Shi to verify experimentally that a dark ring does indeed form around the edges of a coffee stain. Check it out for yourself tomorrow morning as you fuel up for your day.

Za Physics Buzz Blog