Dzień Rektorski z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017

W poniedziałek, 3 października, o godz. 9.30 w auli gmachu głównego zostanie zainaugurowany rok akademicki 2016/2017 na Politechnice Wrocławskiej. Dzień ten został ustanowiony dniem rektorskim.

Program:

  • uroczyste otwarcie;
  • przekazanie insygniów władzy rektorskiej;
  • wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;
  • przyjęcie w poczet studentów i doktorantów – immatrykulacja;
  • uhonorowanie Medalem Politechniki Wrocławskiej prof. Wojciecha Glabisza;
  • przyjęcie w poczet honorowych profesorów uczelni prof. Tadeusza Słomki, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • wręczenie Złotych Odznak z Brylantem: Grzegorzowi Dzikowi, przewodniczącemu rady ZIG, konsulowi honorowemu Ukrainy i prezesowi Impel S.A., prof. Andrzejowi Mulakowi i prof. Jerzemu Zdanowskiemu;
  • wykład inauguracyjny prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;
  • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”.