Notatka z Seminarium 4 listopada 2015

Na Seminarium Katedry dnia 4.11.2015r. odbyły  się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Bardziński
Promotor: Prof. Marek Rybaczuk, PWr
Prof. AJD Zygmunt Bąk
Tytuł:Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Zakres prezentacji obejmował:
– cel i tezę rozprawy,
– zadania kluczowe tj.:
a) wytworzenie stopów amorficznych, ewentualnie zawierających wtrącenia fazy nanokrystalicznej,
b) zbadanie zmian wielkości badanych właściwości magnetycznych materiału w zależności od zawartości określonych składników lub/i dodatków stopowych oraz obróbki cieplnej,
c) przeprowadzenie badań mikrostruktury rozpatrywanych stopów, d) wyznaczenie podstawowych własności magnetycznych i wytrzymałościowych w szerokim zakresie temperatur.
– poziom innowacyjności pracy w Polsce i na świecie,
–  prezentację wyników badań m.in. SEM-EDX, nanotwardości, XRD, DSC, pomiarów gęstości otrzymanych próbek w formie taśm oraz materiałów „masywnych”- prętów.
– wykaz dorobku naukowego.

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Dr Beata Borak
Dr inż. Anna Donesz-Sikorska
Tytuł:27th European Conference on Biomaterials

Zakres prezentacji obejmował:
– omówienie tematyki  27 Europejskiej Konferencji Biomateriałow (ESB 2015)
– przybliżenie wystąpień własnych na ESB2015 tj.:
1) Silica Particles for the Design of Smart Delivery Nanotools, Autorstwa: Rafał Mech, Beata Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta.

2) Silica Nanoparticles Stability in Model Biological Media. Atorstwa: Beata Borak, Błażej Poźniak, Rafał Wiglusz, Robert Pązik.

3) Bioactivation of SiO2 sol-gel coatings by active molecules as a method of modification of metallic implants surface, Autorstwa: Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Małgorzata Krok-Borkowicz, Elżbieta Pamuła.

Prezentacja