Seminarium 25 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  25.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Anna Zięty zaprezentuje wystąpienie pt.: „Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych”.
W ramach tego wystąpienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące korozji, podziału badań elektrochemicznych oraz przedstawione zostaną  informacje jakie można uzyskać analizując krzywe potencjodynamiczne.
2) Dr inż. Daniel Lewandowski  przedstawi sprawozdanie z konferencji ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Serdecznie zapraszamy!