Podsumowanie roku 2015 na Politechnice Wrocławskiej

To był dla nas wyjątkowy rok – świętowaliśmy jubileusz 70-lecia Politechniki Wrocławskiej, upamiętniając twórców naszej uczelni oraz podsumowując nasze dotychczasowe dokonania.

Jednocześnie nasi pracownicy, doktoranci i studenci odnosili spektakularne sukcesy, których serdecznie im gratulujemy. Nie sposób zebrać w jednym miejscu wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w mijającym roku. Zapraszamy więc do przeglądu tych, które – naszym zdaniem – były najważniejsze dla społeczności akademickiej PWr.

 

Politechnika Wrocławska

Wykaz czasopism punktowanych 2015 | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Ukazała się właśnie najnowsza lista czasopism punktowanych. Warto zapoznać się również z komentarzami dr. Emanuela Kulczyckiego, czujnego obserwatora wszystkich zmian związanych z czasopismami i listami czasopism (choć patrzy na wszystko z pozycji humanisty).

Dzisiaj, tj. 23 grudnia 2015 r. został opublikowany nowy wykaz czasopism punktowanych. Czeka nas niemała rewolucja, ponieważ zasady tworzenia wykazu zmieniły się dosyć istotnie w stosunku do wykazu z 2015 r. W jaki sposób i co to oznacza, objaśniałem we wpisie: Zasady oceny czasopism w 2015: omówienie i komentarz. Konsekwencje tej zmiany jednostki naukowe odczują w 2017 r. – okazuje się bowiem, że punkty odcięcia (czyli jak wysoko punktowane publikacje będą uwzględniane w parametryzacji) będą dla poszczególnych kategorii naukowych musiały zmienić się diametralnie. Uważam, że największa rewolucja dokonała się na części B „Wykazu…”, gdzie została dodana ocena ekspercka (dodatkowe punkty od 1 do 5). To sprawiło, że wiele czasopism przekroczyło próg 10 punktów i zbliżyło się do 15 – czyli do „pułapu” czasopism z Impact Factorem. Poniższy wykres przedstawia, w jaki sposób rozłożyła się punktacji na […]

Źródło: Wykaz czasopism punktowanych 2015 | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Notatka z Seminarium 16 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyły się dwa wystąpienia.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Dr Beata Borak
Zespół: Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych

Tytuł: Czy kule krzemionkowe są toksyczne?

Zakres prezentacji obejmował:
1) Przedstawienie zagadnienia dotyczącego toksyczności oraz właściwości kul krzemionkowych
– definicja toksyczności
– odmiany krystaliczne krzemionki, właściwości kancerogenne krzemionki krystalicznej (pylica płuc)
– krzemionka amorficzna (praca własna – synteza i właściwości)
– toksyczność nanocząstek (aglomeracja/agregacja cząstek)

2) Przykłady z literatury i pracy własnej
-zapobieganie agregacji cząstek (nadanie ładunku lub przeszkoda sferyczna- np. długie i rozgałęzione łańcuchy na powierzchni kul SiO2)
-potencjał Zeta (definicja, interpretacja wyników, wpływ ładunku na agregację i biokompatybilność, wpływ siły jonowej i pH na agregację nanocząstek)
– stabilność nanocząstek SiO2 w różnych mediach biologicznych (np. DMEM, PBS, FBS)
-czynniki określające toksyczność cząstek (fizykochemiczna charakterystyka, typ komórek użytych do testów, metoda użyta do oceny cytotoksyczności)

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Mgr inż. Aleksander Błachut
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Tytuł: Identyfikacja modelu konstytutywnego materiałów kompozytowych użytych w ramach projektu COPERNIC

Zakres prezentacji obejmował:
1) Cel
Celem wystąpienia była prezentacja wyników badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych wykonanych na potrzeby projektu COPERNIC

2) Część doświadczalną
– przykłady zniszczeń zbiorników kompozytowych w testach wytrzymałościowych
– stanowisko do wytwarzania zbiorników kompozytowych – nawijarka
– badania wytrzymałościowe próbek płaskich w zakresie temperatur od -40˚C do 85˚C
– analiza wyników statycznej próby rozciągania, prezentacja otrzymanych właściwości materiałowych przy założeniu ortotropowego materiału z izotropią poprzeczną
– teoria homogenizacja dla wiązki włókna
– porównanie wyników eksperymentalnych i analitycznych

3) Wyniki otrzymane ze statycznej próby rozciągania płyt CFRP UD

Seminarium 16 grudnia 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  16.12. 2015 r. odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Aleksander Błachut zaprezentuje wystąpienie pt.: „Identyfikacja modelu konstytutywnego materiałów kompozytowych użytych w ramach projektu COPERNIC”.
Podczas prezentacji zostaną przedstawione  wyniki
z przeprowadzonych badań w ramach realizowanego projektu.
2) Dr Beata Borak przedstawi prezentację pt.: „Czy kule krzemionkowe są toksyczne?”
W ramach prezentacji zostaną przedstawione wybrane przykłady badań toksyczności nanocząstek SiO2 oraz mechanizmy ich cytotoksycznego działania na organizmy żywe.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 2 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyło się wystąpienie Mgr inż. Piotra Krysiaka dotyczące zbliżającej się publicznej obrony rozprawy doktorskiej  doktoranta.

Prezentujący:  mgr inż. Piotr Krysiak
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej

Zakres prezentacji obejmował:

 • Cel badań, tezę pracy i działania o znaczeniu kluczowym

Celem naukowym podejmowanej tematyki było zamodelowanie struktury wielowarstwowej nawijanej rury kompozytowej w taki sposób, aby rozkład naprężenia wzdłuż promienia był możliwie jednorodny, co dawałoby szansę na redukcję masy kompozytu przy zachowaniu jego odpowiedniej wytrzymałości.

Celem aplikacyjnym pracy było wykorzystanie wyników do opracowania technologii wytwarzania wysokociśnieniowych kompozytowych rur i zbiorników  gromadzenia sprężonych gazów.

 • Badania literaturowe, stan wiedzy
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych
 • Stanowisko do wytwarzania struktur kompozytowych o geometrii rurowej (tj. nawijanych struktur kompozytowych)
 • Właściwości materiałów zastosowanych do badań
 • Wstępne badania eksperymentalne
 • Model obliczeniowy struktur kompozytowych o geometrii rurowej dedykowany do określania stanu naprężeń w wielowarstwowych rurach kompozytowych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia.
 • Wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych, homogenizacja
 • Badania wytrzymałościowe próbek jedno-, dwu- i trójwarstwowych.

Badania te miały na celu wyznaczenie odkształceń dla poszczególnych warstw składowych oraz porównanie wyników badań z wartościami uzyskanymi z modelowania.

 • Wnioski końcowe
 • Kierunki dalszych badań