Seminarium 4 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  04.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.

1) Mgr inż. Piotr Bardziński zaprezentuje wystąpienie pt.: Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza”.
W ramach wystąpienia zostanie przedstawiony przegląd wyników badań struktury oraz właściwości mechanicznych i magnetycznych wieloskładnikowych stopów na bazie żelaza uzyskanych metodą szybkiego chłodzenia. Zostaną omówione wyniki dotyczące stopów uzyskanych w postaci cienkich taśm oraz w postaci masywnej, w stanie wytworzenia oraz poddanych obróbce termicznej.

2) Dr Beata Borak Dr inż. Anna Donesz-Sikorska przedstawią prezentację pt.: 27th European Conference of Biomaterials ESB2015oraz swój udział w tej Konferencji.

Serdecznie zapraszamy!