Miejsca postojowe przy ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego – Uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu

Kanclerz informuje, iż w związku z kolejnym etapem uruchomienia systemu kontroli dostępu do parkingów w Politechnice Wrocławskiej od dnia 12 listopada 2015 na miejscach postojowych przy ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego (parking naziemny) możliwość parkowania będą mieli jedynie pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Wrocławskiej.

Organizacja ruchu na terenie parkingu ulega zmianie. Utworzono nowy wjazd od ulicy Józefa Marii Hoene-Wrońskiego przy budynku C18 (SKS) oraz wyjazd znajdujący się przy drodze dojazdowej do Salezjańskiego Duszpasterstwa Akademickiego MOST. Organizację ruchu przedstawia załączona mapka.

http://panda.wcss.wroc.pl/bulk/upload/8/file/Parking_Wro%C5%84skiego_mapka_v4a.pdf

Uprawnienia do korzystania z parkingu przez Pracowników

W celu uzyskania dostępu do parkingu pracownik musi posiadać Elektroniczną Kartę Pracowniczą. W przypadku konieczności wystawienia w/w karty należy złożyć wniosek na stronie ekp.pwr.edu.pl .

Pracownicy Uczelni uzyskują uprawnienia do korzystania z parkingu automatycznie w przypadku posiadania karty pracowniczej. Uprawnienia do parkowania można sprawdzić na stronie skd.pwr.edu.pl w zakładce „Moje uprawnienia”. Pracownik posiada możliwość poprawnego zalogowania się do portalu jedynie w przypadku posiadania Elektronicznej Karty Pracowniczej.

Logowanie dla Pracowników odbywa się poprzez poświadczenia Active Directory. W przypadku braku znajomości tych poświadczeń należy wejść na stronę ad.pwr.wroc.pl (dostępna jedynie z sieci Uczelni lub poprzez VPN) w celu zmiany hasła/sprawdzenia poświadczeń.

W przypadku problemów związanych z portalem lub autoryzacją prosimy o kontakt mailowy z poczty pracowniczej na adres skd-pomoc@pwr.edu.pl. Wszelkie problemy będą rozwiązywane na bieżąco.

Autoryzacja Elektroniczną Kartą Pracowniczą

Zarówno wjazd, jak i wyjazd z parkingu wymaga przyłożenia Elektronicznej Karty Pracowniczej do czytnika znajdującego się na kolumnie po lewej stronie wjazdu/wyjazdu. Poprawna autoryzacja sygnalizowana jest zmianą koloru diody na zielony (możliwa jedynie, gdy pojazd znajduje się na podjeździe). Brak uprawnień (lub gdy nie zostanie wykryty pojazd na podjeździe) sygnalizowany jest naprzemiennym miganiem diody w kolorze zielonym i czerwonym.

W przypadku problemów z wjazdem/wyjazdem należy skorzystać z interkomu znajdującego obok czytnika kart na kolumnie, aby uzyskać połączenie z obsługą parkingu.

Autoryzacja za pomocą tablicy rejestracyjnej

Funkcjonuje również system rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów, który jest alternatywnym sposobem identyfikacji użytkownika. Pracownicy mają możliwość zarejestrowania numeru rejestracyjnego jednego pojazdu w systemie. W tym celu należy zalogować się na stronie skd.pwr.edu.pl. W zakładce „Strona główna” w ramce „Dane samochodu” należy kliknąć przycisk „Dodaj” i wpisać numer tablicy rejestracyjnej (bez spacji). Wielkość liter nie ma znaczenia. Aktualizacja danych odbywa się automatycznie codziennie o godzinie 1:00. Istnieje możliwość zmiany numeru rejestracyjnego samochodu poprzez wykorzystanie przycisku „Zmień”. Przy wjeździe na parking sygnalizacja autoryzacji jest identyczna jak w przypadku użycia karty (włączają się odpowiednie diody na kolumnie).