Seminarium 10 czerwca 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  10.06 2015 wystąpi dwóch prelegentów:

1) Dr Agnieszka Baszczuk, która przedstawi wystąpienie pt.: „Związki typu perowskitu – jak z defektów uczynić zalety”. Podczas prezentacji zostaną przybliżone perowskity z podkreśleniem ich interesujących cech. Dodatkowo przedstawione zostaną zainteresowania naukowe  Autora związane z badaniem korelacji między strukturą krystaliczną a właściwościami złożonych związków tlenkowych.

2) Dr inż. Grzegorz Lesiuk, który zaprezentuje pracę pt.: „Zmęczeniowy wzrost pęknięć w warunkach mikrostrukturalnej degradacji”. W pracy dokonany zostanie własny przegląd aktywności naukowych w zakresie teorii degradacji i jej materiałowych aspektów oraz opis pękania zmęczeniowego. Zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia i wyniki badań. W kolejnej części wystąpienia przedstawione zostaną prace badawcze, które są w toku oraz przewidywany zakres prac badawczych realizowanych w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy!