Seminarium 26 listopada 2014

Seminarium poświęcone było podsumowaniu dwóch zagranicznych staży naukowych z dziedziny Inżynierii Biomedycznej. Osobami prezentującymi swoje badania były mgr inż. Magdalena Bajgrowicz i mgr inż. Barbara Kmiecik.

Prezentacja nr 1

Tytuł prezentacji: Centre for Contact Lens Research (CCLR)

Prezentujący: mgr inż. Magdalena Bajgrowicz

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr

Prezentacja obejmowała: Podsumowanie stażu naukowego, który odbywał się w Centre for Contact Lens Research, na University of Waterloo, w Kanadzie. Staż trwał 3 miesiące (01.07.14 – 30.09.14) i finansowany był ze środków projektu „Nowa jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”.

Laboratorium CCLR zajmuje się zaawansowanymi badaniami nad projektowaniem i wytwarzaniem soczewek kontaktowych. W trakcie stażu przeprowadzone zostały prace eksperymentalne z wykorzystaniem soczewek kontaktowych uwalniających leki. W tym celu wykonany został model oka, który podłączono do pompy, co umożliwiło symulację przepływu filmu łzowego na powierzchni oka. Badania z wykorzystaniem tego modelu koncentrowały się głównie na analizie:

  • uwalniania flukonazolu z jednodniowych soczewek kontaktowych,
  • uwalniania cyprofloxacyny i moxifloksacyny z jednodniowych soczewek kontaktowych.

 

Prezentacja nr 2

Tytuł prezentacji: Auckland Bioengineering Institute

Prezentujący: mgr inż. Barbara Kmiecik

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr

Prezentacja obejmowała: Tak jak w poprzednim przypadku podsumowanie 3-miesięcznego stażu naukowego. Staż miał miejsce w Auckland Bioengineering Institute, na Univeristy of Auckland, w Nowej Zelandii. Wyjazd finansowany był również ze środków projektu „Nowa jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”.

Celem badań było zaprojektowanie i zbudowanie układu do pomiaru właściwości mechanicznych tkanek miękkich.