XIII Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na trzynaste Seminarium Wydziałowe , które odbędzie się w środę 9 maja o godzinie 13:15 w sali Rady Wydziału.
W trakcie seminarium dr inż. Daniel Lewandowski zaprezentuje swój dorobek oraz tezy przygotowanej rozprawy habilitacyjnej pt. Magnetyczne materiały SMART do zastosowań w układach mechanicznych.