Uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego

W czwartek, 12 kwietnia, w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.15

Program uroczystości:

  • wystąpienie Rektora PWr prof. Cezarego Madryasa;
    promocje doktorskie;
  • wręczenie dyplomów doktora habilitowanego;
  • wręczenie Złotych Odznak Politechniki Wrocławskiej z Brylantem: Maciejowi Kaczmarskiemu – twórcy nowoczesnej windykacji w Polsce, Konsulowi Honorowemu Republiki Słowackiej; Markowi Nowarze – prezesowi Grupy Kapitałowej PFI Global;
  • przyjęcie prof. Romana Kocha w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej;
  • uhonorowanie prof. Juliusza Sworakowskiego Medalem Politechniki Wrocławskiej.

    Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Seminarium 11. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 11. kwietnia
wystąpi Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć, która przedstawi prezentację pt. „Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym.”

Pani Karolina jest doktorantką w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorami pracy są : Pani prof. dr hab. Małgorzata Komorowska oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof.nadzw. PWr., zaś promotorem pomocniczym jest Pan dr inż. Tomasz Walski.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 4. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 4. kwietnia wystąpi Pan mgr inż. Marco Teichgraeber, który przedstawi prezentację pt. „Ocena trwałości zmęczeniowej cięgien w moście podwieszonym”.

Pan Teichgraeber realizuje pracę doktorską na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego pod kierunkiem Pana prof. Jana Bliszczuka.

Serdecznie zapraszamy!