Uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego

W czwartek, 12 kwietnia, w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.15

Program uroczystości:

  • wystąpienie Rektora PWr prof. Cezarego Madryasa;
    promocje doktorskie;
  • wręczenie dyplomów doktora habilitowanego;
  • wręczenie Złotych Odznak Politechniki Wrocławskiej z Brylantem: Maciejowi Kaczmarskiemu – twórcy nowoczesnej windykacji w Polsce, Konsulowi Honorowemu Republiki Słowackiej; Markowi Nowarze – prezesowi Grupy Kapitałowej PFI Global;
  • przyjęcie prof. Romana Kocha w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej;
  • uhonorowanie prof. Juliusza Sworakowskiego Medalem Politechniki Wrocławskiej.

    Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.