Wszystkie wpisy, których autorem jest Maja Rogala

Seminarium zamykające przewód doktorski Pani mgr inż. Magdaleny Cieślak

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, tj. 19. czerwca 2018r. o godz. 13.15 w sali 304b, w budynku D-1, na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Cieślak, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych
z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych”.

Pani Magdalena jest Doktorantką w naszej Katedrze, a przewód doktorski ma otwarty na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej promotorem jest
Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr., a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 6. czerwca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 6. czerwca,
wystąpi Pan mgr inż. Dariusz Pyka, który przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski pt. „Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym.”

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 16. maja

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 16. maja
wystąpi Pani mgr inż. Monika Duda,  która przedstawi prezentację otwierającą przewód doktorski pt. „Wpływ mikrostruktury na trajektorię i kinetykę pękania zmęczeniowego w wybranych materiałach metalicznych w warunkach złożonego stanu naprężeń.”

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Seminarium 11. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 11. kwietnia
wystąpi Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć, która przedstawi prezentację pt. „Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym.”

Pani Karolina jest doktorantką w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorami pracy są : Pani prof. dr hab. Małgorzata Komorowska oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof.nadzw. PWr., zaś promotorem pomocniczym jest Pan dr inż. Tomasz Walski.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 4. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 4. kwietnia wystąpi Pan mgr inż. Marco Teichgraeber, który przedstawi prezentację pt. „Ocena trwałości zmęczeniowej cięgien w moście podwieszonym”.

Pan Teichgraeber realizuje pracę doktorską na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego pod kierunkiem Pana prof. Jana Bliszczuka.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 28. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 28. marca wystąpi
pan dr. n. med. Patryk Romaszkiewicz, który
na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu.
Tematem  prezentacji będzie biomechanika
i problemy implantacji po złamaniach końca kości udowej.

Serdecznie zapraszamy!