Seminarium zamykające przewód doktorski Pani mgr inż. Magdaleny Cieślak

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, tj. 19. czerwca 2018r. o godz. 13.15 w sali 304b, w budynku D-1, na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Cieślak, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych
z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych”.

Pani Magdalena jest Doktorantką w naszej Katedrze, a przewód doktorski ma otwarty na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej promotorem jest
Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr., a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander.

Serdecznie zapraszamy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Barbary Kmiecik

W imieniu Przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Kmiecik, w dyscyplinie mechanika, prof. dr. hab. inż. Jerzego Kalety, prof. zw., uprzejmie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Barbary Kmiecik.

Obrona odbędzie się 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.15, w sali 2.41 bud. B4.

  • Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Olsztyńska-Janus Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. nadzw. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  • prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński,prof. zw. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

Z recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się na stronie Wydziału Mechanicznego.

Seminarium 6. czerwca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 6. czerwca,
wystąpi Pan mgr inż. Dariusz Pyka, który przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski pt. „Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym.”

Serdecznie zapraszamy!