Seminarium zamykające przewód doktorski Pani mgr inż. Magdaleny Cieślak

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, tj. 19. czerwca 2018r. o godz. 13.15 w sali 304b, w budynku D-1, na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Cieślak, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych
z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych”.

Pani Magdalena jest Doktorantką w naszej Katedrze, a przewód doktorski ma otwarty na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej promotorem jest
Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr., a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander.

Serdecznie zapraszamy!