Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

mailinngkonfa-02Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt. „Platforma E-SCIENCE.PL – wzmocnienie potencjału zespołów naukowych’’, która będzie podsumowaniem działań nad projektem bezpłatnej platformy internetowej powstałej z myślą o polskich naukowcach i ich pracy.

Platforma E-SCIENCE.PL jest bezpiecznym miejscem w sieci logo_blackułatwiającym środowisku naukowemu przetwarzanie i gromadzenia danych, wyników badań oraz ich prezentację i wymianę. Powstała w ramach projektu SPIN-LAB i ma przede wszystkim usprawnić działalność polskich laboratoriów badawczych. Udostępniając bezpłatnie Platformę, WCSS chce pomóc wdrożyć w jednostkach naukowo-badawczych pakiety usług i aplikacji, które mają wzmacniać badania naukowe i poprawić jakość zarządzania pracą badawczą.

Konferencja odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w Sali Rektorskiej budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 40. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej.

Po zakończeniu konferencji będzie można zwiedzić WCSS i jego zasoby obliczeniowe oraz obejrzeć najnowszy nabytek Centrum — Superkomputer Bem, który w tym roku trafił na listę najszybszych komputerów świata Top500. Na zakończenie spotkania organizatorzy zapraszają na poczęstunek w formie lunchu.

Serdecznie zapraszamy, nie tylko na konferencję, ale także do korzystania z narzędzi Platformy E-SCIENCE.PL.

Plan konferencji

27 listopada 2015 r.

 1. 09:30-10:00: Rejestracja. Powitalna kawa.
 2. 10:00-10:15: Przegląd rezultatów projektu.
 3. 10:15-10:30: Infrastruktura techniczna.
 4. 10:30-10:50: E-TEAM – usługa Platformy e-science.pl wspomagająca organizację pracy zespołu, dzięki takim narzędziom jak: kalendarz, książka adresowa, ankiety, wideokonferencje oraz listy mailowe i dyskusyjne.
 5. 10:50-11:10: E-DRIVE – usługa Platformy e-science.pl umożliwiająca użytkownikom i zaproszonym osobom składowanie, udostępnianie, wyszukiwanie i synchronizację danych.
 6. 11:10-11:30: E-DOCS – usługa Platformy e-science.pl pomagająca użytkownikom w pracy nad dokumentami, prowadzeniu obliczeń w języku Python czy zarządzaniu dokumentacją tworzoną w Latex. Omówienie narzędzi: notatnik elektroniczny i matematyczny, arkusz kalkulacyjny i menadżer projektów Latex.
 7. 11:30-12:00: Przerwa kawowa.
 8. 12:00-12:20: E-REPO – usługa Platformy e-science.pl umożliwiająca użytkownikom i zaproszonym gościom współtworzenie i gromadzenie informacji, wiedzy oraz danych bibliograficznych, a także zarządzanie zasobami cyfrowymi, dzięki takim narzędziom jak: mediawiki, repozytorium cyfrowe i kodu oraz menadżer bibliografii.
 9. 12:20-12:50: E-LAB – usługa Platformy e-science.pl wspomagająca pracę w laboratoriach naukowych, dzięki takim narzędziom jak: SPIN-LAB LIMS i SPIN-LAB ELN.
 10. 12:50-13:10: Uniwersalny Akwizytor Danych dla laboratoriów badawczych.
 11. 13:10-13:30: Masowe tworzenie aplikacji dla środowiska naukowego.
 12. 13:30-14:00: Bezpieczeństwo danych naukowych.
 13. 14:00-15:00: Lunch.
 14. 14:30-15:30: Zwiedzanie serwerowni WCSS PWr.

Informacje organizacyjne

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 23 listopada 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration.
 • Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane drogą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja uczestników konferencji nastąpi zgodnie z kolejnością wysyłanych zgłoszeń.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail organizatorów, najpóźniej do dnia 24 listopada 2015 r.
 • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin i miejsce organizacji konferencji

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godzinie 10:00. Rejestracja rozpocznie się od godziny 9:30. Miejscem organizacji konferencji jest budynek H-14 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40.

Informacja dodatkowa

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS.

Organizator konferencji

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS)

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianym, zajmująca się dostarczaniem usług sieciowych i obliczeniowych, rozwijaniem sieci komputerowych, rozbudową komputerów dużej mocy, angażująca się również w prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizację aplikacji naukowych. Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług obliczeniowych, składowania danych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego i zarejestruj się!