Notatka z Seminarium 18 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje zaprezentowane przez Mgr inż. Maję Berezowską

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
dr inż. Monika Danielewska
Tytuł: Dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska

Zakres prezentacji obejmował:
1) Problem badawczy: Jakie są przyczyny występowania  ocznego pulsu dykrotycznego?
– zmiany w kształcie pulsu rogówki oka
– oczny puls dykrotyczny
– puls  rogówkowy
– nieinwazyjny system do pomiaru pulsu oka.

2) Doktorat
a) Motywacja
– zależności pomiędzy parametrami biomechanicznymi struktur gałki ocznej a charakterystykami czasowo-częstotliwościowymi sygnału pulsu rogówki są mało poznane
– dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska na podstawie opracowanych modeli Jaskra – choroba cywilizacyjna – prowadzi do nieodwracalnego zaniku nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Wczesna diagnostyka jaskry.
b) Plan eksperymentu
– Model zwierzęcy pulsu oka
– Badanie pulsacji rogówki w warunkach zmiennego IOP – Badanie osobników z jaskrą
– Analiza sygnałowa
– Badania histopatologiczne
– Badania biomechaniki tkanek oka.
c) Co zostało już zrobione
– przebadano 16 Królików rasy Nowozelandzkiej Białej , Synchroniczny pomiar sygnałów: CP (Corneal Pulse) – ultradźwiękowy czujnik przemieszczeń oraz BP (Blood Pulse Wave), pulsoksymetr.
Celem badań była ocena możliwości zastosowania sygnału pulsowania rogówki oka królika do opracowania modelu dynamiki pulsowania oka u człowieka. Dodatkowo skupiono uwagę na określeniu warunków niezbędnych do właściwego przeprowadzenia nieinwazyjnych pomiarów in-vivo pulsu rogówki królików bez znieczulenia.

3) Współpraca z interdyscyplinarnymi Zespołami tj.:
– Uniwersytet Przyrodniczy:  dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. i dr Agnieszka Antończyk
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. i mgr inż. Marta Kozuń
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw i mgr inż. Marta Rogowska.

4) Dorobek naukowy
– udział w Konferencjach tj.: Ko-oper field 2015, 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics oraz  XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

5) Plany na przyszłość
– Publikacja: Artykuł prezentujący wyniki pracy  w czasopiśmie “PLOS ONE”
– Grant: Preludium- edycja czerwcowa -konkurs na projekty badawcze, NCN
– Konferencja: ARVO – The association for Research in vision and Ophthalmology – Letnia szkoła: 7th Summer School on Biomechanics of Soft Tissues:Multiscale Modeling, Simulation and Applications, Graz University of Technology, Austria, July 4 – 8, 2016.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Tytuł: 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

W ramach tego wystąpienia doktorantka przybliżyła tematykę dwóch konferencji oraz zaprezentowała swój udział.
1) 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praca pt.: „In-vivo measurements of corneal pulse in rabbit. An animal model of human ocular pulse”, autorstwa:
M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.
2) XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Praca pt.: „Opracowanie modelu zwierzęcego pulsu oka Człowieka na podstawie pomiarów in-vivo puslu oka królika”, autorstwa: M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.