Archiwa tagu: diagnostyka medyczna

Seminarium 14. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 14. marca wystąpi Pani mgr inż. Barbara Kmiecik, która przedstawi końcową prezentację rozprawy doktorskiej pt. „Potencjalne możliwości wspomagania diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowej identyfikacji zmian zachodzących na powierzchni wybranych materiałów pod wpływem wymuszenia mechanicznego”.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 18 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje zaprezentowane przez Mgr inż. Maję Berezowską

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
dr inż. Monika Danielewska
Tytuł: Dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska

Zakres prezentacji obejmował:
1) Problem badawczy: Jakie są przyczyny występowania  ocznego pulsu dykrotycznego?
– zmiany w kształcie pulsu rogówki oka
– oczny puls dykrotyczny
– puls  rogówkowy
– nieinwazyjny system do pomiaru pulsu oka.

2) Doktorat
a) Motywacja
– zależności pomiędzy parametrami biomechanicznymi struktur gałki ocznej a charakterystykami czasowo-częstotliwościowymi sygnału pulsu rogówki są mało poznane
– dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska na podstawie opracowanych modeli Jaskra – choroba cywilizacyjna – prowadzi do nieodwracalnego zaniku nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Wczesna diagnostyka jaskry.
b) Plan eksperymentu
– Model zwierzęcy pulsu oka
– Badanie pulsacji rogówki w warunkach zmiennego IOP – Badanie osobników z jaskrą
– Analiza sygnałowa
– Badania histopatologiczne
– Badania biomechaniki tkanek oka.
c) Co zostało już zrobione
– przebadano 16 Królików rasy Nowozelandzkiej Białej , Synchroniczny pomiar sygnałów: CP (Corneal Pulse) – ultradźwiękowy czujnik przemieszczeń oraz BP (Blood Pulse Wave), pulsoksymetr.
Celem badań była ocena możliwości zastosowania sygnału pulsowania rogówki oka królika do opracowania modelu dynamiki pulsowania oka u człowieka. Dodatkowo skupiono uwagę na określeniu warunków niezbędnych do właściwego przeprowadzenia nieinwazyjnych pomiarów in-vivo pulsu rogówki królików bez znieczulenia.

3) Współpraca z interdyscyplinarnymi Zespołami tj.:
– Uniwersytet Przyrodniczy:  dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. i dr Agnieszka Antończyk
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. i mgr inż. Marta Kozuń
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw i mgr inż. Marta Rogowska.

4) Dorobek naukowy
– udział w Konferencjach tj.: Ko-oper field 2015, 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics oraz  XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

5) Plany na przyszłość
– Publikacja: Artykuł prezentujący wyniki pracy  w czasopiśmie “PLOS ONE”
– Grant: Preludium- edycja czerwcowa -konkurs na projekty badawcze, NCN
– Konferencja: ARVO – The association for Research in vision and Ophthalmology – Letnia szkoła: 7th Summer School on Biomechanics of Soft Tissues:Multiscale Modeling, Simulation and Applications, Graz University of Technology, Austria, July 4 – 8, 2016.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Tytuł: 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

W ramach tego wystąpienia doktorantka przybliżyła tematykę dwóch konferencji oraz zaprezentowała swój udział.
1) 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praca pt.: „In-vivo measurements of corneal pulse in rabbit. An animal model of human ocular pulse”, autorstwa:
M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.
2) XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Praca pt.: „Opracowanie modelu zwierzęcego pulsu oka Człowieka na podstawie pomiarów in-vivo puslu oka królika”, autorstwa: M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.