Seminarium 4 maja

315073W ramach Seminarium Dynamiki wystąpił Prof. dr. S. S. Shcherbakov (Шчарбакоў Сяргей Сяргеевіч) (Department of Theoretical and Applied Mechanics, Belarusian State University, Minsk, Belarus).

Prelegent przedstawił dorobek swojego zespołu w zakresie modelowania właściwości wytrzymałościowych kompozytów. Głównym aspektem wystąpienia było zmęczenie tribologiczne. Zostały zaproponowane obszary potencjalnej współpracy Naszej Katedry z Zespołem Prof. dr. S.S. Shcherbakova.