Seminarium 27 kwietnia 2016 r.

W ramach seminarium wystąpił Pan Mgr inż. Mirosław Łukiewski z firmy FluxCom z Koszęcina. Prelegent przedstawił prezentację pt. „Wykorzystanie nowoczesnych materiałów magnetycznych do budowy wieloszczelinowych rdzeni dławików filtrów pasywnych„. Pan Mgr inż. Łukiewski jest konstruktorem z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu nietypowych konstrukcji transformatorowych. Zaprezentowane zostały rozwiązania konstrukcji transformatorów stosowanych m.in. w środkach komunikacji miejskiej czy maszynach górniczych, ale także badania nad nowymi materiałami magnetycznymi przewidzianymi do budowy dławików filtrów pasywnych. Treść wystąpienia Prelegenta była bardzo dobrym dowodem na udane połączenie badań ze styku mechaniki i elektroniki.

Interdyscyplinarność wystąpienia była powodem obecności licznej grupy gości z Wydziału Elektrycznego, w tym m.in. Prodziekana ds. Studenckich, Pana Dr. hab. inż. Leszka Pawlaczyka.

 

Kolejna edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła konferencja Polish-Swiss Innovation Day, zorganizowana przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Polsko-Szwajcarska Izbę Gospodarczą wraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Rozwoju. Celem spotkania była wymiana najlepszych praktyk oraz podkreślenie roli innowacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych korporacji.

Oprócz tego 13 kwietnia prof. Patrick Aebischer, wybitny naukowiec i jedna z najbardziej znanych postaci w świecie innowacji opowiedział w Warszawie, jak udało mu się przekształcić swoją szkołę, Federalną Szkołę Politechniczną w Lozannie, w jedną z najlepszych na świecie. Nagrania dostępne są w serwisie Youtube. Na obejrzenie obu części wykładu trzeba zarezerwować ponad dwie godziny (zegarowe).

 

Seminarium 20 kwietnia 2016 r.

W ramach seminarium prezentację wygłosiła Pani Mgr inż. Anna Szczurek. Prezentacja pt. „Modyfikacja materiałów polimerowych z zastosowaniem powłok tlenkowych otrzymywanych metodą zol-żel w celu ograniczenia przenikalności gazów” była wystąpieniem otwierającym przewód doktorski prelegentki. Przedstawiona została analiza literatury, dotychczas uzyskane wyniki, a także propozycja tezy przewodu doktorskiego i idea dalszych badań.

Kandydaci na fotel Rektora Politechniki Wrocławskiej

Profesorowie wskazani na stanowisko Rektora Politechniki Wrocławskiej w wyniku balotażu:

  • prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – 8 kwietnia b.r. został wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie kandyduje.
  • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – obecnie Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński – obecnie Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Uczelniana Komisja Wyborcza nie podaje, który z kandydatów otrzymał największe poparcie w balotażu, czyli tajnym zgłaszaniu nazwisk potencjalnych kandydatów przez samodzielnych pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Profesorowie: Madryas i Rusiński już wcześniej oficjalnie potwierdzili chęć kandydowania w wyborach. Prof. Chorowski w liście przesłanym do swoich kolegów z Uczelni, opublikowanym na stronie internetowej „Solidarności w Politechnice Wrocławskiej” napisał: „(…) bardzo dziękuję za wsparcie oraz kredyt zaufania, którym zostałem obdarzony przez tych z Państwa, którzy zachęcali mnie do wyjścia poza ramy Katedry i Wydziału oraz rozważenie włączenia się w proces kierowania uczelnią w przyszłej kadencji (…). Przystępując do konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju miałem świadomość, że oznacza to rezygnację z zamierzeń związanych z Politechniką Wrocławską”.

Niemniej Uczelniana Komisja Wyborcza dała prof. Chorowskiemu możliwość ponownego namysłu. Może zadeklarować swój udział w wyborach do piątku, 15 kwietnia, do godz. 12.

wybory rektora-01

Więcej informacji na Portalu Politechniki Wrocławskiej.

XXIII Krajowa Konferencja „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych”

XXIII KK KOWBAN '2016
odbędzie się w dniach 19-21 października 2016 r.
w Hotelu Polanica Resort & Spa

wtnZ prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w XXIII Krajowej Konferencji Komputerowe wspomaganie badań naukowych”, organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w dniach 19-21 października 2016 r. w Polanicy Zdroju.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, KOWBAN ’2016 to coroczna interdyscyplinarna ogólnopolska impreza naukowa, organizowana pod auspicjami Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Podstawowym jej celem jest integracja środowiska naukowego w Polsce wokół problematyki komputerowego wspomagania badań. Konferencja stanowi przegląd polskich osiągnięć naukowych, uzyskanych z wykorzystaniem metod badawczych wspomaganych komputerowo oraz informacji dotyczących wykorzystywanego oprogramowania aplikacyjnego, służącego komputerowemu wspomaganiu badań naukowych prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych i umożliwiającego podejmowanie nowych badań, w tym interdyscyplinarnych.

Termin zgłoszeń uczestnictwa i tematu: 30 czerwca 2016.

 

Seminarium 6 kwietnia 2016 r.

LogoW ramach seminarium gościnnie wystąpił Pan Dr Walis Jones, który jest przedstawicielem firmy BioNavis Ltd z Finlandii. Przedstawiona została technika pomiarowa powierzchniowego rezonansu plazmonowego:
– Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance (MP-SPR)
– dynamic analysis of surface layer
– formation and biophysical measurements of surface coatings in bio- and surface-materials.
Walis