Archiwa tagu: Wybory

Nowa kadencja (2020–2024)

Dobiega końca proces wyłaniania władz Uczelni. Na prorektorów wybrano, między innymi:

z Wydziału Mechanicznego.

Członkami Senatu z ramienia naszego Wydziału są:

 • prof. Zbigniew Gronostajski

 • prof Celina Pezowicz

 • prof. Tadeusz Smolnicki

Co najbardziej nas cieszy, to wybór prof. Celiny Pezowicz na Dziekana Wydziału Mechanicznego. Zakomunikował o tym dziś (16 lipca) Rektor Elekt, prof. Arkadiusz Wójs. W liście informującym o tym dodał:

Pani Profesor posiada habilitację i znaczący dorobek w dyscyplinie mechanika oraz przedstawiła ambitny i wiarygodny program. Jako aktualny prodziekan ds. ogólnych ma też odpowiednie doświadczenie zarządcze. Jestem przekonany, że będzie świetną dziekan.

Serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Rektora ws. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 1. Rektor Politechniki Wrocławskiej wydał 13 marca nowe zarządzenie w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa (SARS-CoV-2). Zalecamy uważne zapoznanie się z jego treścią. Dokument można znaleźć tutaj oraz w intranecie.
 2. Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Uczelnianej Komisji wyborczej nr 11/2016/2020 z dnia 16 marca 2020 r. wszystkie czynności wyborcze w Politechnice Wrocławskiej zostały zawieszone do odwołania.
  Treść uchwały >>>

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor

Na podstawie pkt I 1 załącznika nr 5 Statutu Politechniki Wrocławskiej okręgowa komisja wyborcza nr 10 ogłasza termin wyborów na dzień 27 lutego 2020 r. o godz. 13 15 w sali A (Aula) w budynku B-4.

Celem zebrania jest wybór:

 • przedstawicieli w Kolegium Elektorów,
 • delegatów na ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie.

Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli w Kolegium Elektorów i na delegatów na ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie, dokonuje się podczas zebrania.

Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym (na dzień sporządzenia listy wyborców uprawnionych do głosowania) w katedrach współpracujących z Wydziałem Mechanicznym na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni.

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym (na dzień sporządzenia listy wyborców uprawnionych do głosowania) w katedrach współpracujących z Wydziałem Mechanicznym na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni, którzy osobiście lub na piśmie wyrażą zgodę na kandydowanie i złożą oświadczenie kandydata na członka organu Uczelni, które jest dostępne na stronie wybory.pwr.edu.pl

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu udziału w wyborach, decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, profesora Tomasza Nowakowskiego, dnia 27.02.2020r., w godzinach 13:15 – 15:00, wprowadzone zostały godziny dziekańskie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich uprawnionych do udziału w wyborach.

Kandydaci na fotel Rektora Politechniki Wrocławskiej

Profesorowie wskazani na stanowisko Rektora Politechniki Wrocławskiej w wyniku balotażu:

 • prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – 8 kwietnia b.r. został wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie kandyduje.
 • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – obecnie Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński – obecnie Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Uczelniana Komisja Wyborcza nie podaje, który z kandydatów otrzymał największe poparcie w balotażu, czyli tajnym zgłaszaniu nazwisk potencjalnych kandydatów przez samodzielnych pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Profesorowie: Madryas i Rusiński już wcześniej oficjalnie potwierdzili chęć kandydowania w wyborach. Prof. Chorowski w liście przesłanym do swoich kolegów z Uczelni, opublikowanym na stronie internetowej „Solidarności w Politechnice Wrocławskiej” napisał: „(…) bardzo dziękuję za wsparcie oraz kredyt zaufania, którym zostałem obdarzony przez tych z Państwa, którzy zachęcali mnie do wyjścia poza ramy Katedry i Wydziału oraz rozważenie włączenia się w proces kierowania uczelnią w przyszłej kadencji (…). Przystępując do konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju miałem świadomość, że oznacza to rezygnację z zamierzeń związanych z Politechniką Wrocławską”.

Niemniej Uczelniana Komisja Wyborcza dała prof. Chorowskiemu możliwość ponownego namysłu. Może zadeklarować swój udział w wyborach do piątku, 15 kwietnia, do godz. 12.

wybory rektora-01

Więcej informacji na Portalu Politechniki Wrocławskiej.

Obwieszczenie wyborcze nr 1

W dniu 11 marca 2016 r. o godz. 12:15 (godziny rektorskie) w sali A budynku B4 odbędzie się zebranie wyborcze

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH TYTUŁU PROFESORA LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Celem zebrania jest wybór przedstawicieli do:

 1.  Rady Wydziału Mechanicznego (na lata 2016-18),
 2. Wydziałowego Kolegium Elektorów (do wyboru dziekana i prodziekanów),
 3. Uczelnianego Kolegium Elektorów (do wyboru rektora i prorektorów)
  oraz delegatów na
 4. Ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie PWr.

Osoby, które zamierzają kandydować w wyborach są zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń w dniach poprzedzających zebranie wyborcze u Pani Małgorzaty Stachery w sekretariacie Dziekana — pok. 1.16 B4 — lub bezpośrednio na zebraniu wyborczym

Przewodniczący WKW
Prof. Antoni Gronowicz