Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor

Na podstawie pkt I 1 załącznika nr 5 Statutu Politechniki Wrocławskiej okręgowa komisja wyborcza nr 10 ogłasza termin wyborów na dzień 27 lutego 2020 r. o godz. 13 15 w sali A (Aula) w budynku B-4.

Celem zebrania jest wybór:

  • przedstawicieli w Kolegium Elektorów,
  • delegatów na ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie.

Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli w Kolegium Elektorów i na delegatów na ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie, dokonuje się podczas zebrania.

Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym (na dzień sporządzenia listy wyborców uprawnionych do głosowania) w katedrach współpracujących z Wydziałem Mechanicznym na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni.

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym (na dzień sporządzenia listy wyborców uprawnionych do głosowania) w katedrach współpracujących z Wydziałem Mechanicznym na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni, którzy osobiście lub na piśmie wyrażą zgodę na kandydowanie i złożą oświadczenie kandydata na członka organu Uczelni, które jest dostępne na stronie wybory.pwr.edu.pl

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu udziału w wyborach, decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, profesora Tomasza Nowakowskiego, dnia 27.02.2020r., w godzinach 13:15 – 15:00, wprowadzone zostały godziny dziekańskie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich uprawnionych do udziału w wyborach.