Kandydaci na fotel Rektora Politechniki Wrocławskiej

Profesorowie wskazani na stanowisko Rektora Politechniki Wrocławskiej w wyniku balotażu:

  • prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – 8 kwietnia b.r. został wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie kandyduje.
  • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – obecnie Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński – obecnie Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Uczelniana Komisja Wyborcza nie podaje, który z kandydatów otrzymał największe poparcie w balotażu, czyli tajnym zgłaszaniu nazwisk potencjalnych kandydatów przez samodzielnych pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Profesorowie: Madryas i Rusiński już wcześniej oficjalnie potwierdzili chęć kandydowania w wyborach. Prof. Chorowski w liście przesłanym do swoich kolegów z Uczelni, opublikowanym na stronie internetowej „Solidarności w Politechnice Wrocławskiej” napisał: „(…) bardzo dziękuję za wsparcie oraz kredyt zaufania, którym zostałem obdarzony przez tych z Państwa, którzy zachęcali mnie do wyjścia poza ramy Katedry i Wydziału oraz rozważenie włączenia się w proces kierowania uczelnią w przyszłej kadencji (…). Przystępując do konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju miałem świadomość, że oznacza to rezygnację z zamierzeń związanych z Politechniką Wrocławską”.

Niemniej Uczelniana Komisja Wyborcza dała prof. Chorowskiemu możliwość ponownego namysłu. Może zadeklarować swój udział w wyborach do piątku, 15 kwietnia, do godz. 12.

wybory rektora-01

Więcej informacji na Portalu Politechniki Wrocławskiej.

Jeden komentarz do “Kandydaci na fotel Rektora Politechniki Wrocławskiej”

  1. Ostatecznie, zgodnie z obwieszczeniem Uczelnianej Komisji Wyborczej, kandydatów jest dwóch:

    1. prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
    2. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński

Możliwość komentowania została wyłączona.