Elektronika spinowa w technice komputerowej

t_stobieckiW najbliższą środę prelegentem będzie prof. Tomasz Stobiecki, a seminarium poświęcone będzie cienkim warstwom magnetycznym, które są stosowane w napędach dyskowych o bardzo wysokich pojemnościach (>Tera-byte/cal2). Na przykładzie magnetycznych złącz tunelowych, działających w oparciu o efekt tunelowej magnetorezystancji prelegent pokaże jak działa pamięć operacyjna STT-RAM (Spin Transfer Torque – Random Access Memory), która nie wymaga odświeżania. Wykaże, że spin-nano-devices pracujące w oparciu o prądy spinowe są urządzeniami nowej generacji nanoelektroniki, które są energetycznie oszczędne (Green IT). Zaprezentowane badania będą się opierały głównie na wynikach zespołu naukowego prof. Stobieckiego.

Uwaga: Slajdy do wystąpienia prof. Stobieckiego można znaleźć na stronie projektu.

Struktura artykułu naukowego – uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Napisać artykuł naukowy to jedna sztuka, ale napisać go dobrze — to inna. Poniżej przyczynek do dyskusji w tym temacie.

Jedną z najczęstszych przyczyn nieprzyjęcia artykułu naukowego do publikacji jest niepoprawna struktura tekstu. Oczywiście dobra struktura niczego nie gwarantuje: potrzebne są nie tylko dobre badania, ale i przejrzysty tekst napisany poprawnym językiem, jak i wiele innych kwestii (pisałem o nich m.in. we wpisie Jak napisać dobry artykuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu). Ale właśnie brak odpowiedniej struktury pokazuje, że w ogóle nie wiemy, o co w tym interesie chodzi.

Źródło: Struktura artykułu naukowego – uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki | Warsztat badacza – Emanuel Kulczycki

Seminarium 25 maja 2016 r.

Prelegentem Seminarium 25 maja był Pan Dr inż. Jakub Słowiński .

Dr Słowiński przedstawił prezentację traktującą o jego zainteresowaniach naukowych, obejmujących tematyką m.in.

  • procesy formowania się tkanek w szczelinie złamania,
  • stabilność układu kość-implant w czasie odbudowy szczeliny złamania,
  • adaptacyjna przebudowa tkanki kostnej.

Dr Słowiński zaprezentował analizowane przez niego systemy stabilizacji złamań kostnych, które dają największe nadzieje na uzyskanie poprawnego zrostu kości, na postawie materiałów klinicznych.

seminarium_25052016a

Seminarium 18 maja 2016 r.

W ramach Seminarium prezentację pt. „Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza” wygłosił Mgr inż. Piotr Bardziński. Prelegent podsumował wyniki swoich badań w ramach pracy doktorskiej, której promotorami są Pan Prof. dr hab. inż. Marek Rybaczuk z Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej PWr oraz Pan Dr hab. inż. prof. AJD Zygmunt Bąk, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Seminarium-finalne__www

Seminarium 11 maja 2016 r.

W ramach seminarium wystąpił Pan Dr inż. Mateusz Tykierko, kierownik Działu Usług Obliczeniowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Prelegent przedstawił prezentację pt. „E-SCIENCE.PL – usługi dla grup badawczych„.

Prelegent zaprezentował wybrane funkcje infrastruktury informatycznej nauki ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspierających współpracę jak i eksperymenty in-silico. Przedstawione zostały przykłady użycia oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników.
Poruszono zagadnienia:
– współdzielonych edytorów dokumentów,
– repozytorium cyfrowego,
– oprogramowania oraz licencji,
– możliwości obliczeń wsadowych i interaktywnych,
– narzędzi pracy grupowej.

Prezentacja_W10_K10-11.05.2016

Seminarium 4 maja

315073W ramach Seminarium Dynamiki wystąpił Prof. dr. S. S. Shcherbakov (Шчарбакоў Сяргей Сяргеевіч) (Department of Theoretical and Applied Mechanics, Belarusian State University, Minsk, Belarus).

Prelegent przedstawił dorobek swojego zespołu w zakresie modelowania właściwości wytrzymałościowych kompozytów. Głównym aspektem wystąpienia było zmęczenie tribologiczne. Zostały zaproponowane obszary potencjalnej współpracy Naszej Katedry z Zespołem Prof. dr. S.S. Shcherbakova.