Seminarium 25 maja 2016 r.

Prelegentem Seminarium 25 maja był Pan Dr inż. Jakub Słowiński .

Dr Słowiński przedstawił prezentację traktującą o jego zainteresowaniach naukowych, obejmujących tematyką m.in.

  • procesy formowania się tkanek w szczelinie złamania,
  • stabilność układu kość-implant w czasie odbudowy szczeliny złamania,
  • adaptacyjna przebudowa tkanki kostnej.

Dr Słowiński zaprezentował analizowane przez niego systemy stabilizacji złamań kostnych, które dają największe nadzieje na uzyskanie poprawnego zrostu kości, na postawie materiałów klinicznych.

seminarium_25052016a