XIX Dolnośląski Festiwal Nauki

Jakub Słowiński, koordynator DFN prosi o przygotowanie zgłoszeń na nadchodzącą, XIX już edycję DFN.

We Wrocławiu pokazy będą trwały w dniach 16-21 września. Proszę mieć na uwadze sale jakie będziecie Państwo potrzebowali i razem ze zgłoszeniem proszę o przesłanie sali (głównej i zapasowej) jakie powinienem Państwu zarezerwować. Wszystko to będę oczywiście potwierdzał, dlatego przyda mi się także kontakt telefoniczny do Państwa (niektóre numery oczywiście już mam).

Zgłoszenia mam przesłać do 30 marca, jest akurat te 5 dni, żeby przygotować wszystko jak należy. Problemem są sale — trzeba sprawdzić czy będą wolne i dokonać rezerwacji, dlatego numery sal i jeśli trzeba numery kontaktowe należy przesłać do 30 marca do godziny 10:00.

Szkolenie z LabVIEW

Szukasz nowoczesnych inżynierskich rozwiązań, które umożliwią Ci realizację swoich pomysłów na studiach, a potem pomogą znaleźć dobrą pracę? A może jesteś programistą i chciałbyś poznać kompletnie inne podejście do tworzenia aplikacji – podejście dedykowane dla inżynierów wszystkich dziedzin nauki.

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników wrocławskich uczelni na VII edycję kursu programowania w języku LabVIEW, który składa się z 5 spotkań.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić — do 25 marca — formularz dostępny na stronie organizatora szkolenia.

Seminarium 16 marca 2016 r.

W ramach seminarium mgr inż. Aleksander Błachut przedstawił prezentację pt. Badania mikrostruktury i wyznaczanie właściwości mechanicznych CFRP UD dla projektu COPERNIC.

Program wystąpienia obejmował przedstawienie celu, metodyki i wyników badań wytrzymałościowych zbiorników wytrzymałościowych i płyt kompozytowych. Całość przedstawionych prac była jednym z zadań w ramach europejskiego projektu COPERNIC, którego celem jest m.in. poprawa jakości i wytrzymałości wysokociśnieniowych butli na paliwo wodorowe oraz zmniejszenie kosztów produkcji materiałów kompozytowych z jednoczesnym wzrostem jej wydajności.

seminarium-v07-shortVersion

Seminarium 9.03.2016

Podczas seminarium 9 marca 2016 r. dr inż. Grzegorz Lesiuk przedstawił prezentację pt. Konferencja CP2015 oraz współpraca z ośrodkiem w Porto.

Konferencja The 5th International on Conference „Crack Paths” odbyła się we wrześniu 2015 r. we włoskiej miejscowości Ferrara. Tematyka konferencji traktowała w bardzo szeroki sposób o zagadnieniach z zakresu mechaniki pękania. Dr inż. Grzegorz Lesiuk podczas ww. konferencji przedstawił pracę pt. Kinetics of fatigue crack growth and crack paths in the old puddled steel after 100-years operating time, której współautorem jest prof. Mieczysław Szata.

W trakcie seminarium przedstawiona została również dotychczasowa współpraca, a także plany jej rozwoju, członków naszej katedry w osobach: dr inż. Grzegorz Lesiuk, prof. Mieczysław Szata i mgr inż. Paweł Kucharski z zespołem prof. Abilio M.P. De Jesusa z University of Porto.

Materiały konferencyjne

sem_9_03_2016

W drugiej części omówiono sprawy organizacyjne związane z wyborami.

Obwieszczenie wyborcze nr 1

W dniu 11 marca 2016 r. o godz. 12:15 (godziny rektorskie) w sali A budynku B4 odbędzie się zebranie wyborcze

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH TYTUŁU PROFESORA LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Celem zebrania jest wybór przedstawicieli do:

  1.  Rady Wydziału Mechanicznego (na lata 2016-18),
  2. Wydziałowego Kolegium Elektorów (do wyboru dziekana i prodziekanów),
  3. Uczelnianego Kolegium Elektorów (do wyboru rektora i prorektorów)
    oraz delegatów na
  4. Ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie PWr.

Osoby, które zamierzają kandydować w wyborach są zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń w dniach poprzedzających zebranie wyborcze u Pani Małgorzaty Stachery w sekretariacie Dziekana — pok. 1.16 B4 — lub bezpośrednio na zebraniu wyborczym

Przewodniczący WKW
Prof. Antoni Gronowicz