Kursy organizowane przez International Centre for Mechanical Sciences

The International Centre for Mechanical Sciences (CISM) Udine, Italy, will organize among others the following Advanced Schools:

CISM-ECCOMAS International Summer School on “Computational Fluid-Structure Interaction,” Udine, June 27 – July 1, 2016
Coordinated by Wolfgang A. Wall (Technical University of Munich, Garching, Germany) and Charbel Farhat (Stanford University, Stanford, CA, USA).

Information about the contents of this course and the procedure for admission can be found at http://www.cism.it/courses/C1606/.

Mechanics and Physics of Fracture: Multi-scale Modeling of the Failure Behaviour of Solids, Udine, September 26 – 30, 2016
Coordinated by Laurent Ponson (Université Pierre et Marie Curie, Paris, France).

Information about the contents of this course and the procedure for admission can be found at http://www.cism.it/courses/C1611/.

Computational Contact and Interface Mechanics, Udine, October 3 – 17, 2016
Coordinated by Alexander Popp (Technical University of Munich, Garching, Germany) and Peter Wriggers (Leibniz University Hannover, Hannover, Germany).

Information about the contents of this course and the procedure for admission can be found at http://www.cism.it/courses/C1612/.

Researcher illegally shares millions of science papers free online to spread knowledge – ScienceAlert

Co jakiś czas, czytając cudze publikacje, natrafiamy na artykuł, który wydaje się być „obiecujący”, to znaczy wnosić coś nowego do naszych rozważań. Okazuje się jednak, że nie ma go w naszej bibliotece (ani klasycznej, ani elektronicznej), a znajduje się za paywallem, czyli musimy go kupić, żeby przeczytać. Zwyczajowa cena (około 30$ za artykuł) lekko przeraża.

W pewnym sensie jest to naturalne (redakcja i wydanie muszą kosztować, podobnie jak utrzymanie czasopisma naukowego i dbanie o jego poziom). Z drugiej strony — zaczynamy żyć z obawą, że nasz problem dawno już został rozwiązany i recenzent (mający dostęp do tego artykułu) nam to wytknie. Szukamy więc gorączkowo artykułu w sieci.

Z „trzeciej strony”, gdybyśmy mogli mieć łatwy dostęp do każdego rodzaju informacji — zajmowalibyśmy się meritum spraw wymyślając nowe rzeczy.

Z podobnych rozterek rosyjskiej uczonej uczonej wykluł się pomysł stworzenia portalu (Sci-Hub), który będzie ułatwiał dostęp do artykułów naukowych wykorzystując różne (nie zawsze legalne) sposoby ich pozyskiwania.

A researcher in Russia has made more than 48 million journal articles – almost every single peer-reviewed paper every published – freely available online. And she’s now refusing to shut the site down, despite a court injunction and a lawsuit from Elsevier, one of the world’s biggest publishers.For those of you who aren’t already using it, the site in question is Sci-Hub, and it’s sort of like a Pirate Bay of the science world. It was established in 2011 by neuroscientist Alexandra Elbakyan, who was frustrated that she couldn’t afford to access the articles needed for her research, and it’s since gone viral, with hundreds of thousands of papers being downloaded daily. But at the end of last year, the site was ordered to be taken down by a New York district court – a ruling that Elbakyan has decided to fight, triggering a debate over who really owns science.

Źródło: Researcher illegally shares millions of science papers free online to spread knowledge – ScienceAlert

Doktorantka z PWr w Kanadzie bada uwalnianie leków z soczewek kontaktowych

Magdalena Bajgrowicz, doktorantka z Wydziału Mechanicznego PWr (fot. Lucyna Róg)

Magdalena Bajgrowicz z Wydziału Mechanicznego PWr w ramach zagranicznego stażu prowadzi badania w Centre for Contact Lens Research na kanadyjskim Uniwersytecie w Waterloo. Współpracuje z naukowcami, którzy tworzą platformę do badania procesów uwalniania i osadzania się różnych substancji z soczewek kontaktowych

Źródło: Pryzmat PWr – Wiadomości

Prośba o udział w ankiecie elektronicznej

Zespół Projektowy Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

https://services.e-science.pl/polls/320/vote/

w terminie do 15 lutego 2016 r.

Kwestionariusz został opracowany w celu zbadania zapotrzebowania na cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Wyniki badania dadzą podstawę do opracowania metod szerszego wykorzystania cyfrowych treści już udostępnianych oraz digitalizację zasobów dotychczas niepublikowanych. Przyczynią się również do pozyskania dotacji zewnętrznej i realizacji projektu na rzecz poprawy jakości udostępniania zasobów nauki.

Ankieta jest anonimowa.

40th Solid Mechanics Conference

Dear Colleagues and Friends,
on behalf of the international Advisory Board, the Scientific Committee and the organizing Committee it is our great pleasure to cordially invite you, together with accompanying persons, to attend the anniversary 40th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2016, scheduled for August 29 7 September 2 2016 in Warsaw, Poland. We pay much attention to keep traditionally high scientific standard of the SOLMECH conferences and We count on your contribution in our efforts organize a successful meeting.

At the same time we are doing our pest to create the possibility for exchange of ideas and research information in a pleasant and friendly atmosphere accompanied by the Chopin music in his birthplace Żelazowa Wola.
The information on the Conference is given on the conference webpage.
We lookforward to seeing old friends and meeting new ones. Yours sincerely,

Ryszard Pęcherski
Zenon Mroz

Czytaj dalej 40th Solid Mechanics Conference