Prośba o udział w ankiecie elektronicznej

Zespół Projektowy Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

https://services.e-science.pl/polls/320/vote/

w terminie do 15 lutego 2016 r.

Kwestionariusz został opracowany w celu zbadania zapotrzebowania na cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Wyniki badania dadzą podstawę do opracowania metod szerszego wykorzystania cyfrowych treści już udostępnianych oraz digitalizację zasobów dotychczas niepublikowanych. Przyczynią się również do pozyskania dotacji zewnętrznej i realizacji projektu na rzecz poprawy jakości udostępniania zasobów nauki.

Ankieta jest anonimowa.