Obwieszczenie wyborcze nr 1

W dniu 11 marca 2016 r. o godz. 12:15 (godziny rektorskie) w sali A budynku B4 odbędzie się zebranie wyborcze

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH TYTUŁU PROFESORA LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Celem zebrania jest wybór przedstawicieli do:

  1.  Rady Wydziału Mechanicznego (na lata 2016-18),
  2. Wydziałowego Kolegium Elektorów (do wyboru dziekana i prodziekanów),
  3. Uczelnianego Kolegium Elektorów (do wyboru rektora i prorektorów)
    oraz delegatów na
  4. Ogólnouczelniane zebranie wyborcze przedstawicieli w Senacie PWr.

Osoby, które zamierzają kandydować w wyborach są zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń w dniach poprzedzających zebranie wyborcze u Pani Małgorzaty Stachery w sekretariacie Dziekana — pok. 1.16 B4 — lub bezpośrednio na zebraniu wyborczym

Przewodniczący WKW
Prof. Antoni Gronowicz