Szkolenie z LabVIEW

Szukasz nowoczesnych inżynierskich rozwiązań, które umożliwią Ci realizację swoich pomysłów na studiach, a potem pomogą znaleźć dobrą pracę? A może jesteś programistą i chciałbyś poznać kompletnie inne podejście do tworzenia aplikacji – podejście dedykowane dla inżynierów wszystkich dziedzin nauki.

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników wrocławskich uczelni na VII edycję kursu programowania w języku LabVIEW, który składa się z 5 spotkań.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić — do 25 marca — formularz dostępny na stronie organizatora szkolenia.

Seminarium 16 marca 2016 r.

W ramach seminarium mgr inż. Aleksander Błachut przedstawił prezentację pt. Badania mikrostruktury i wyznaczanie właściwości mechanicznych CFRP UD dla projektu COPERNIC.

Program wystąpienia obejmował przedstawienie celu, metodyki i wyników badań wytrzymałościowych zbiorników wytrzymałościowych i płyt kompozytowych. Całość przedstawionych prac była jednym z zadań w ramach europejskiego projektu COPERNIC, którego celem jest m.in. poprawa jakości i wytrzymałości wysokociśnieniowych butli na paliwo wodorowe oraz zmniejszenie kosztów produkcji materiałów kompozytowych z jednoczesnym wzrostem jej wydajności.

seminarium-v07-shortVersion