Seminarium 19 października

Zgodnie z zapowiedzią na najbliższym seminarium doktoranci zaprezentują sprawozdania z postępu prac w ramach projektów wewnętrznych. Wystąpią trzy osoby:

  • Anna Wybraniec: Raport z realizacji projektu pt.Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
  • Kacper Surma: Raport z realizacji projektu pt. Budowa prototypowej chłodziarki magnetokalorycznej wykorzystującej materiały LaFeSi lub GdNdCeSi. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
  • Kayode Olaleye: Report on the implementation of the project entitled Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure. max. 20 min + 10 min. for question and discussion

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału.

Zapraszamy