Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Amadeusza Łaszcza

Kierownik Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Amadeusza Łaszcza na temat:

Structural, Magnetic and Micromechanical Properties of Multifunctional Ni-Mn-Ga Heusler Alloys Influenced by Elemental Doping

Obrona pracy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11.15 w auli budynku B4 Politechniki Wrocławskiej.

Promotorami pracy są:

  • Dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni
  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Recenzentami pracy są:

  • Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  • Dr hab. Grzegorz Dercz, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Dr hab. Inż. Marek Polański, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rozprawa, streszczenie pracy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej BIP PWr.