Archiwa tagu: doktoraty

Publiczna obrona doktorska Matyldy Żmudzińskiej

W dniu 23 czerwca 2022, o godzinie 12:30 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Matyldy Żmudzińskiej, zatytułowanej

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Obrona odbędzie się w formie on-line

Promotorami pracy są:

 1. prof. dr hab. inż. [Celina Pezowicz](https://kmim.wm.pwr.edu.pl/pezowicz/Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. dr inż. Ewelina Świątek-Najwer (promotor pomocniczy)Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Antoni John Politechnika Śląska,
  Wydział Mechaniczny Technologiczny
 2. dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. uczelni
  Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

Prosimy wszystkich pracowników Katedry o udział i wspieranie doktorantki

Seminarium 1 czerwca 2022

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

 1. mgr Natalia Kaczmarczyk przedstawi swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe związane z badaniem właściwości powłok zol-żel; będzie to pewne podsumowanie prac wykonanych w trakcie pracy magisterskiej, w której opisywała zjawiska niszczenia powłok różniących się składem chemicznym.
 2. dr Dariusz Pyka zaprezentuje stan prac nad projektowaniem i budową „Autonomicznego pojazdu CUKA «Kaktus»”, który jest pewną demonstracją dostępnych technologii.

Pani Natalia Kaczmarczyk jest doktorantką pierwszego roku. Promotorem jej pracy Doktorskiej jest prof. Jerzy Detyna, a promotorem pomocniczym dr Justyna Krzak. Natalia jest obecnie zaangażowana w projekt HyStor, gdzie zajmuje się tematem powłok ograniczających przenikanie wodoru przez materiały polimerowe.

Serdecznie zapraszamy.

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

Na najbliższym seminarium Pan mgr inż. Aleksander Błachut zapozna nas podsumowaniem uzyskanych wyników podczas przygotowywania swojej dysertacji doktorskiej, zatytułowanej

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

a prowadzonej pod kierownictwem:

Serdecznie zapraszamy

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Na najbliższym seminarium Pani Magdalena Łabowska podsumuje swoją pracę doktorską zatytułowaną:

Badania nad wykorzystaniem wybranych biopolimerów hydrożelowych w technologii bioplottowania do zastosowań farmaceutycznych

Promotorami pracy są:

 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Izabela Michalak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych)

Promotorem pomocniczym jest

 • dr inż. Patrycja Szymczyk (Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji)

Serdecznie zapraszamy

Opis pękania materiału typu FML opartego o osnowę termoplastyczną dla mieszanego sposobu obciążenia

W najbliższą środę pan mgr. Michał Smolnicki będzie prezentował swoje osiągnięcia zrealizowane podczas realizacji pracy doktorskiej pod tytułem:

Description of fracture behaviour of thermoplastic FML material under mixed-mode loading conditions

Praca realizowana jest w ramach programu InterDoc. Jej polski tytuł to:

Opis pękania materiału typu FML opartego o osnowę termoplastyczną dla mieszanego sposobu obciążenia

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 27 kwietnia 2022

22 marca 2022 został ogłoszony konkurs dla doktorantów (studiujących formalnie oraz zatrudnionych na etacie asystenta) na sfinansowanie, w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Katedry, zadania badawczego.

Planowano, że wartość dofinansowania wyniesie 20 000 PLN.

Termin aplikacji ustalono na 04.04.2022r.

Termin realizacji zadań powinien mieścić się do 05.12.2022r.

Planowano sfinansowanie 3 zadań badawczych.

Wyniki zadania powinny być opublikowane w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej oraz wykorzystane w przygotowywanej pracy doktorskiej. W ramach rozliczenia dofinansowania należy przedstawić, co najmniej, informację z czasopisma (od Edytora) o przesłaniu publikacji do recenzji.

Do oceny wpłynęło 12 prac.

Na najbliższym seminarium zaprezentują się laureaci konkursu:

 1. Pani Anna Gibas
 2. Pani Anna Wybraniec
 3. Pani Justyna Wolicka
 4. Pan Kacper Surma
 5. Pan Kayode Olaleye

Zakładamy, że prezentacja każdego z tematów zajmie około 10 minut (+ 5 minut na dyskusję).

Serdecznie zapraszamy

Seminarium 19 stycznia

Na najbliższym seminarium, w środę, 19 stycznia, zapoznamy się z dotychczasowymi osiągnięciami i zamierzeniami naszych doktorantów:

 1. Jolanty Gąsiorek, która przedstawi temat:

  Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

 2. Kacpra Surmy, który się przedstawi, oraz zaprezentuje swoje zainteresowania naukowe i zamierzenia związane z pracą doktorską.

Serdecznie zapraszamy

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Na najbliższym seminarium będziemy mogli zapoznać się z podsumowaniem prac prowadzonych nad rozprawą doktorską Pani Matyldy Żmudzińskiej. Temat pracy to:

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Serdecznie zapraszam

Seminarium 1 grudnia 2021

Na środowym seminarium wystąpi dwu prelegentów:

 1. dr inż. Przemysław Stróżyk, który przedstawi temat:

  Obciążenie fizjologiczne narządu żucia człowieka — zagadnienia wybrane.

 2. mgr inż. Szymon Dziuba zaprezentuje
  • swoje dotychczasowe zainteresowania (studia, staże),
  • wyniki swojej pracy magisterskiej,
  • propozycje tematu pacy doktorskiej.

Serdecznie zpraszamy

Grant NCN dla Szymona Dudy

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż Pan mgr inż. Szymon Duda otrzymał finansowanie w postaci grantu NCN Preludium 20:

tytuł: „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia”

kwota: 182 756 PLN

Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni

Dodajmy że osiągnięcie to jest kolejnym ukoronowaniem także ostatniego osiągnięcia w postaci tytułu finalisty (wyróżenie) kapituły stypendialnej miasta Wrocławia.