Archiwa tagu: on-line

10 przełomowych technologii na rok 2022

Po krótkiej przerwie (w poprzednią środę — 9 marca) omawiane były ważne kwestie organizacyjne w węższym gronie, kolejne seminarium odbędzie się normalnie.

Prelegentem będzie Wojciech Myszka, który podobnie jak dokładnie rok temu omówi prezentowane rokrocznie w wydawanym przez MIT czasopiśmie Technology Review

10 przełomowych technologii na rok 2022

10_breakthrough

Seminarium, jak zwykle, odbędzie się w trybie zdalnym.

Pandemie i epidemie — skąd się biorą, gdzie znikają i jak z nimi walczyć

W środę, 22 grudnia Seminarium Dynamiki, będzie gościło Dr Emilię C Skirmuntt. Podejmie Ona bardzo aktualny temat:

Pandemie i epidemie — skąd się biorą, gdzie znikają i jak z nimi walczyć.

Pandemie i epidemie to naturalne zjawiska, które od zawsze pojawiały się i będą się pojawiać w populacjach. Jednak aby doszło do wybuchu pandemii, w określonym czasie musi zostać spełniony szereg pewnych warunków. To sprawia, że mimo iż wiemy że pandemia prędzej czy później nastąpi, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć kiedy i gdzie do tego dojdzie. Jak powstają pandemie, jak przebiegają i — gdy już miną — co nam po nich pozostaje? A także, co robić by wygrać z koronawirusem SARS-CoV 2 i kiedy skończy się obecna pandemia.

Dr Emilia Cecylia Skirmuntt – Pracuje na Uniwersytecie Oxfordzkim, gdzie zajmuje się koewolucją pomiędzy patogenami i gospodarzami. W ramach pracy doktorskiej badała geny wirusopodobne w genomie ssaków, ich wpływ na kolejne zakażenia wirusowe oraz ich rolę w odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Oprócz tego ukończyła nauki biomedyczne na Uniwersytecie Westminster w Londynie i nauki medycyny sądowej na Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry w Londynie, a także zootechnikę na SGGW w Warszawie. Przed rozpoczęciem doktoratu pracowała dla laboratorium analitycznego w Londynie, gdzie zajmowała się analizą toksykologiczną leków i substancji chemicznych. W karierze naukowej zajmowała się odzwierzęcymi wirusami tropikalnymi, a także mechanizmami jakie prowadzą do powstania nowych genów w genomach zwierząt. W okresie pandemii pomagała również jako specjalista diagnosta w szpitalu w Oksfordzie przy testach na nowego koronawirusa. Poza pracą naukową zajmuje się komunikacją naukową z mediami i opinią publiczną, a także doradztwem naukowym dla firm.

Serdecznie zapraszamy. Seminarium rozpocznie się o godzinie 11:15 i będzie dostępne pod tym adresem.

Wytwarzanie i badania fizykochemiczne zol-żelowych powłok funkcjonalnych na bazie materiałów tlenkowych

Na najbliższym seminarium Pani mgr inż. Wioletta Seremak zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych nad swoją dysertacją. Roboczy tytuł pracy doktorskiej:

Wytwarzanie i badania fizykochemiczne zol-żelowych powłok funkcjonalnych na bazie materiałów tlenkowych

Promotorem głównym jest prof. Marek Jasiorski, a promotorem pomocniczym dr inż. Marcin Winnicki.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 1 grudnia 2021

Na środowym seminarium wystąpi dwu prelegentów:

  1. dr inż. Przemysław Stróżyk, który przedstawi temat:

    Obciążenie fizjologiczne narządu żucia człowieka — zagadnienia wybrane.

  2. mgr inż. Szymon Dziuba zaprezentuje
    • swoje dotychczasowe zainteresowania (studia, staże),
    • wyniki swojej pracy magisterskiej,
    • propozycje tematu pacy doktorskiej.

Serdecznie zpraszamy

Systemy energetyczne w obliczu rosnącej zmienności strony podażowej oraz popytowej

Na najbliższym seminarium Pan dr. Jakub Jurasz zaprezentuje temat:

Systemy energetyczne w obliczu rosnącej zmienności strony podażowej oraz popytowej

Systemy energetyczne XXI wieku przechodzą przez okres burzliwej transformacji związanej z rosnącym znaczeniem niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii.

Źródła słoneczne i wiatrowe cechują się wysoką chimerycznością generacji w czasie oraz przestrzeni dyktowaną naturalną zmiennością podaży energii pierwotnej.

W wystąpieniu poruszono temat zmienności generacji źródeł odnawialnych, wskazano na zjawisko komplementarności oraz wygładzania przestrzennego, zaprezentowano pracę systemu energetycznego oraz proponowane rozwiązania z zakresu integracji wspomnianych niedyspozycyjnych źródeł energii z systemem energetycznym.

Dr. Jakub Jurasz jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Środowiska, a od października 2021 został powołany do Academii Iuvenum.

Seminarium 17 listopada

Na najbliższym seminarium zaprezentują się osoby, które w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym dołączyły do naszej Katedry, wzmacniając Zespół Badawczy Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, kierowanego przez prof. Grzegorza Lesiuka.

Prezentować będą się:

Przedstawią działania naukowe, którymi obecnie się zajmują i plany na przyszłość.

Zapraszam serdecznie

Ocena wpływu zabiegu obustronnej osteotomii żuchwy na zmianę warunków obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Dominik Pachnicz, doktorant W-10, zaprezentuje temat:

Ocena wpływu zabiegu obustronnej osteotomii żuchwy na zmianę warunków obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego

Prezentacja będzie podsumowaniem dotychczasowych prac nad dysertacją doktorską.

Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Dominika Grygier. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Agnieszka Szust.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 13 maja

Na najbliższym spotkaniu prof. Wojciech Błażejewski zapozna nas, w ramach seminariów profesorskich z prowadzonymi przez siebie pracami naukowymi.

Temat jego prezentacji będzie następujący: Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami w zbiornikach i innych konstrukcjach lekkich. Koncepcja własnego rozwoju naukowego i organizacyjnego

Spotykamy się on-line.

Serdecznie zapraszam.