Seminarium 1 grudnia 2021

Na środowym seminarium wystąpi dwu prelegentów:

  1. dr inż. Przemysław Stróżyk, który przedstawi temat:

    Obciążenie fizjologiczne narządu żucia człowieka — zagadnienia wybrane.

  2. mgr inż. Szymon Dziuba zaprezentuje
    • swoje dotychczasowe zainteresowania (studia, staże),
    • wyniki swojej pracy magisterskiej,
    • propozycje tematu pacy doktorskiej.

Serdecznie zpraszamy