Systemy energetyczne w obliczu rosnącej zmienności strony podażowej oraz popytowej

Na najbliższym seminarium Pan dr. Jakub Jurasz zaprezentuje temat:

Systemy energetyczne w obliczu rosnącej zmienności strony podażowej oraz popytowej

Systemy energetyczne XXI wieku przechodzą przez okres burzliwej transformacji związanej z rosnącym znaczeniem niedyspozycyjnych odnawialnych źródeł energii.

Źródła słoneczne i wiatrowe cechują się wysoką chimerycznością generacji w czasie oraz przestrzeni dyktowaną naturalną zmiennością podaży energii pierwotnej.

W wystąpieniu poruszono temat zmienności generacji źródeł odnawialnych, wskazano na zjawisko komplementarności oraz wygładzania przestrzennego, zaprezentowano pracę systemu energetycznego oraz proponowane rozwiązania z zakresu integracji wspomnianych niedyspozycyjnych źródeł energii z systemem energetycznym.

Dr. Jakub Jurasz jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Środowiska, a od października 2021 został powołany do Academii Iuvenum.