Ocena wpływu zabiegu obustronnej osteotomii żuchwy na zmianę warunków obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Dominik Pachnicz, doktorant W-10, zaprezentuje temat:

Ocena wpływu zabiegu obustronnej osteotomii żuchwy na zmianę warunków obciążenia stawu skroniowo-żuchwowego

Prezentacja będzie podsumowaniem dotychczasowych prac nad dysertacją doktorską.

Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Dominika Grygier. Promotorem pomocniczym jest dr inż. Agnieszka Szust.

Serdecznie zapraszamy.