Seminarium 19 stycznia

Na najbliższym seminarium, w środę, 19 stycznia, zapoznamy się z dotychczasowymi osiągnięciami i zamierzeniami naszych doktorantów:

  1. Jolanty Gąsiorek, która przedstawi temat:

    Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

  2. Kacpra Surmy, który się przedstawi, oraz zaprezentuje swoje zainteresowania naukowe i zamierzenia związane z pracą doktorską.

Serdecznie zapraszamy