Seminarium 1 czerwca 2022

Najbliższe seminarium poświęcone będzie dwu tematom:

  1. mgr Natalia Kaczmarczyk przedstawi swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe związane z badaniem właściwości powłok zol-żel; będzie to pewne podsumowanie prac wykonanych w trakcie pracy magisterskiej, w której opisywała zjawiska niszczenia powłok różniących się składem chemicznym.
  2. dr Dariusz Pyka zaprezentuje stan prac nad projektowaniem i budową „Autonomicznego pojazdu CUKA «Kaktus»”, który jest pewną demonstracją dostępnych technologii.

Pani Natalia Kaczmarczyk jest doktorantką pierwszego roku. Promotorem jej pracy Doktorskiej jest prof. Jerzy Detyna, a promotorem pomocniczym dr Justyna Krzak. Natalia jest obecnie zaangażowana w projekt HyStor, gdzie zajmuje się tematem powłok ograniczających przenikanie wodoru przez materiały polimerowe.

Serdecznie zapraszamy.