Seminarium 27 kwietnia 2022

22 marca 2022 został ogłoszony konkurs dla doktorantów (studiujących formalnie oraz zatrudnionych na etacie asystenta) na sfinansowanie, w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Katedry, zadania badawczego.

Planowano, że wartość dofinansowania wyniesie 20 000 PLN.

Termin aplikacji ustalono na 04.04.2022r.

Termin realizacji zadań powinien mieścić się do 05.12.2022r.

Planowano sfinansowanie 3 zadań badawczych.

Wyniki zadania powinny być opublikowane w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej oraz wykorzystane w przygotowywanej pracy doktorskiej. W ramach rozliczenia dofinansowania należy przedstawić, co najmniej, informację z czasopisma (od Edytora) o przesłaniu publikacji do recenzji.

Do oceny wpłynęło 12 prac.

Na najbliższym seminarium zaprezentują się laureaci konkursu:

  1. Pani Anna Gibas
  2. Pani Anna Wybraniec
  3. Pani Justyna Wolicka
  4. Pan Kacper Surma
  5. Pan Kayode Olaleye

Zakładamy, że prezentacja każdego z tematów zajmie około 10 minut (+ 5 minut na dyskusję).

Serdecznie zapraszamy

„Premia” za realizację projektu HIPHONE

Miło nam poinformować, iż Minister Nauki i Edukacji, decyzją z dnia 08 marca 2022, w ramach przedsięwzięcia pn. „Premia na Horyzoncie 2”, przyznał nam wsparcie finansowe z tytułu pomyślnie zakończonego projektu międzynarodowego

HIPHONE — Wysokociśnieniowy zbiornik do magazynowania wodoru”.

Wysokość premii wynosi 245 270,00 zł, (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

Projekt realizowany był przez kilka lat i łatwo znaleźć o nim różne informacje w Internecie.

Seminarium 6 kwietnia 2022

Na najbliższym seminarium Pani dr Justyna Krzak przedstawi stan zaawansowania prac w dwu prowadzonych przez nią projektach.

Zapewne najwięcej będzie mówić o:

  • projekcie HyStor — Improving the Efficiency of Hydrogen Storage Vessels through Novel Oxide Coatings (Poprawa jakości zbiorników do przechowywania wodoru dzięki nowatorskim powłokom tlenkowym)

    i

  • Research on the influence of self-healing, organic-inorganic sol-gel layers on the corrosion resistance and fatigue of steel in the VHCF range (Badania wpływu samonaprawiających się, organiczno-nieorganicznych warstw zol-żel na odporność korozyjną i zmęczenie stali w zakresie wysokocyklowym)

Serdecznie zapraszamy

Piszą o Agnieszce Jankowskiej

Na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej spory materiał o naszej doktorantce, Pani Agnieszce Jankowskiej.

Zanim leki przeciwnowotworowe wchodzą w fazę testów na żywych organizmach, sprawdza się ich skuteczność w laboratorium. Choć naukowcy starają się symulować komórkom warunki podobne do tych w naszym ciele, to jednak jest to trudne. Rozwiązaniem mogą być hodowle komórek nowotworowych w wersji 3D, które pozwolą na lepsze badanie działania leków.

Nad specjalnymi rusztowaniami 3D dla komórek czerniaka pracuje od kilku lat doktorantka Agnieszka JankowskaWydziału Mechanicznego PWr. Do ich wytworzenia używa hydrożelowego biopolimeru – alginianu sodu, polimeru pochodzenia naturalnego, pozyskiwanego z morskich wodorostów.

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.