Modyfikacja właściwości mechanicznych aerożeli krzemionkowych w efekcie zmian strukturalnych sieci. Podsumowanie wyników

Na najbliższym (ostatnim „regularnym” w tym semestrze) seminarium Pan mgr inż. Bartosz Babiarczyk zaprezentuje dotychczas uzyskane wyniki. Tytuł wystąpienia to:

Modyfikacja właściwości mechanicznych aerożeli krzemionkowych w efekcie zmian strukturalnych sieci. Podsumowanie wyników

Serdecznie zapraszamy

Publiczna obrona doktorska Matyldy Żmudzińskiej

W dniu 23 czerwca 2022, o godzinie 12:30 zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Matyldy Żmudzińskiej, zatytułowanej

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Obrona odbędzie się w formie on-line

Promotorami pracy są:

  1. prof. dr hab. inż. [Celina Pezowicz](https://kmim.wm.pwr.edu.pl/pezowicz/Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  2. dr inż. Ewelina Świątek-Najwer (promotor pomocniczy)Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Antoni John Politechnika Śląska,
    Wydział Mechaniczny Technologiczny
  2. dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. uczelni
    Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny

Prosimy wszystkich pracowników Katedry o udział i wspieranie doktorantki

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Na (już przedostatnim) seminarium rezultaty swoich badań związanych z dysertacją doktorską przedstawiać będzie Pani mgr inż. Jolanta Gąsiorek.

Prezentacja zatytułowana będzie

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Opiekunami pracy doktorskiej są:

natomiast promotorem pomocniczym jest

Serdecznie zapraszamy

Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu

Na najbliższym seminarium pan mgr inż. Amadeusz Łaszcz zaprezentuje efekty swojego doktoratu

Microstructure and magnetomechanical properties of multifunctional NiMnGa-based magnetic shape memory Heusler alloys

(Mikrostruktura i właściwości magnetomechaniczne wielofunkcjonalnych stopów Heuslera na bazie NiMnGa wykazujących efekt magnetycznej pamięci kształtu)

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy

Wyróżnienie Wioletty Seremak na konferencji RIPT

W czerwcu 2021 odbyła się (przeniesiona z roku 2021) konferencja RIPT (Rencontres Internationales sur la Projection Thermique czyl International Meetings on Thermal Spraying). Jest to najważniejsze europejskie wydarzenie naukowe związane z natryskiwaniem termicznym.

Nasza doktorantka, Pani mgr inż. Wioletta Seremak, prezentowała na niej plakat zatytułowany Approach to design photocatalytic TiO2 coatings—effects of low-pressure cold spray parameters on coatings characteristings1, który zdobył pierwszą nagrodę.
Warto dodać, że wyróżnienie to związane jest z gratyfikacją finansową.

Informujemy o tym z prawdziwą przyjemnością, choć news się nieco przeterminował, za co należy winić administratora.


1 Współautorami pracy są W. Seremak, M. WInnicki, M. Jasiorski i A. Baszczuk.

Głosujemy na projekt ACASIS w konkursie Polytechnica Nova

W zeszłym tygodniu odbyły się prezentacje finałowych projektów w konkursie Polytechnica Nova przed Społecznością Akademicką Politechniki Wrocławskiej. Był również prezentowany nasz, katedralny, projekt Akademicki Ośrodek Zaawansowanych Analiz Integralności Strukturalnej Materiałów i Konstrukcji (ACASIS).

Nasz projekt ma ogromną szansę wejść w życie. Równocześnie, Nasza Katedra i jej szeroka działalność zostałaby jeszcze bardziej zauważona i doceniona.

Dlatego też, gorąco zachęcamy wszystkich Pracowników, Doktorantów, jak i Państwa Studentów do wzięcia udziału w bardzo ważnym dla nas głosowaniu.

Głosowanie rozpoczęło się w sobotę 28 maja i potrwa do piątku — 03.06.2022r.

Na stronie https://polytechnicanova.pwr.edu.pl/home#/ społeczność PWr, tj. Studenci oraz Pracownicy Uczelni, będą mogli oddać głos na jeden projekt w każdej z trzech kategorii.

Najważniejszym zasobem projektu ACASIS będą jego członkowie i ich zapał do tworzenia wielkiej Politechniki otwartej na cały świat i dostępnej dla wszystkich młodych ludzi, chcących zgłębiać wiedzę w nowym wymiarze nauki.

Szanowni Profesorowie, drodzy Koledzy i Koleżanki – nasze głosy będą miały bezpośredni wpływ na rozwój dydaktyki na Naszej Uczelni.

Równocześnie zapraszamy do obejrzenia naszej finałowej prezentacji: 

(Poniżej „krotka wersja PDF”.)

acasis

Zespół ACASIS