Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Na (już przedostatnim) seminarium rezultaty swoich badań związanych z dysertacją doktorską przedstawiać będzie Pani mgr inż. Jolanta Gąsiorek.

Prezentacja zatytułowana będzie

Dobór parametrów syntezy i nanoszenia powłok zol-żelowych przeznaczonych do pracy w warunkach złożonych

Opiekunami pracy doktorskiej są:

natomiast promotorem pomocniczym jest

Serdecznie zapraszamy