Odszedł doc. dr. hab. Bertold Lysik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doc. dr. hab. Bartolda Lysika

który wniósł ogromny wkład w opracowanie nowoczesnych metod budowy modeli matematycznych i związanych z tym algorytmów.

Uczestniczył i współkierował prowadzone przez Instytut i Katedrę Seminarium Dynamiki; spośród jego uczestników wypromował trzech doktorów. Dwóch z nich pracuje obecnie jako profesorowie w USA i w Polsce.

Był niezwykle pogodnym i uczynnym człowiekiem, zawsze spieszył z pomocą w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Na stronach Wydziału Matematyki pojawiła się krótka notka biograficzna.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 9 maja o godzinie 10 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.