Archiwa tagu: featured

Seminarium 6 kwietnia 2022

Na najbliższym seminarium Pani dr Justyna Krzak przedstawi stan zaawansowania prac w dwu prowadzonych przez nią projektach.

Zapewne najwięcej będzie mówić o:

  • projekcie HyStor — Improving the Efficiency of Hydrogen Storage Vessels through Novel Oxide Coatings (Poprawa jakości zbiorników do przechowywania wodoru dzięki nowatorskim powłokom tlenkowym)

    i

  • Research on the influence of self-healing, organic-inorganic sol-gel layers on the corrosion resistance and fatigue of steel in the VHCF range (Badania wpływu samonaprawiających się, organiczno-nieorganicznych warstw zol-żel na odporność korozyjną i zmęczenie stali w zakresie wysokocyklowym)

Serdecznie zapraszamy

Piszą o Agnieszce Jankowskiej

Na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej spory materiał o naszej doktorantce, Pani Agnieszce Jankowskiej.

Zanim leki przeciwnowotworowe wchodzą w fazę testów na żywych organizmach, sprawdza się ich skuteczność w laboratorium. Choć naukowcy starają się symulować komórkom warunki podobne do tych w naszym ciele, to jednak jest to trudne. Rozwiązaniem mogą być hodowle komórek nowotworowych w wersji 3D, które pozwolą na lepsze badanie działania leków.

Nad specjalnymi rusztowaniami 3D dla komórek czerniaka pracuje od kilku lat doktorantka Agnieszka JankowskaWydziału Mechanicznego PWr. Do ich wytworzenia używa hydrożelowego biopolimeru – alginianu sodu, polimeru pochodzenia naturalnego, pozyskiwanego z morskich wodorostów.

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.

Projekt LIDER IX — czyli swoisty bieg z przeszkodami

W sierpniu 2018 roku dotarła do nas wiadomość, że dr inż. Rafał Mech został laureatem IX edycji programu Lider. Pisaliśmy o tym na naszych stronach. W październiku tego roku Rafał opisywał reguły tego programu. Programowi Lider poświęcone było również styczniowe seminarium w roku 2019.

Dziś przychodzi czas na podsumowanie tego programu. Rafał zatytułował je w sposób następujący:

Projekt LIDER IX — czyli swoisty bieg z przeszkodami

10 przełomowych technologii na rok 2022

Po krótkiej przerwie (w poprzednią środę — 9 marca) omawiane były ważne kwestie organizacyjne w węższym gronie, kolejne seminarium odbędzie się normalnie.

Prelegentem będzie Wojciech Myszka, który podobnie jak dokładnie rok temu omówi prezentowane rokrocznie w wydawanym przez MIT czasopiśmie Technology Review

10 przełomowych technologii na rok 2022

10_breakthrough

Seminarium, jak zwykle, odbędzie się w trybie zdalnym.

Staż w Instytucie Fotoniki i Nanotechnologii CNR — wyjazd w ramach programu NAWA im. Iwanowskiej

Pierwsze seminarium w semestrze letnim 2021/2022 zainauguruje Pani dr Anna Szczurek. Tematem wystąpienia będzie:

Anna Szczurek podczas wykonywania pomiarów

Staż w Instytucie Fotoniki i Nanotechnologii CNR — wyjazd w ramach programu NAWA im. Iwanowskiej

W trakcie seminarium opisze swoje doświadczenia z pierwszych miesięcy pracy w Istituto di Fotonica e Nanotecnologie CNR-IFN, Trento. Pewna część wystąpienia poświęcona będzie samej procedurze składania wniosku grantowego oraz kwestiach technicznych związanych z wyjazdem.

Oprócz tego poruszone będą tematy organizacyjne związane z początkiem semestru.

Serdecznie zapraszamy

Charakterystyka mechaniczna tkanek powięziowych w kontekście ich właściwości morfologicznych i biochemicznych

Na ostatnim (w tym semestrze) seminarium pani dr Sylwia Szotek przedstawi nam pewien rodzaj podsumowania zadań, którym zajmowała się ostatnio. Temat seminarium:

Charakterystyka mechaniczna tkanek powięziowych w kontekście ich właściwości morfologicznych i biochemicznych

Serdecznie zapraszamy zwłaszcza osoby, chcące podpowiedzieć co jeszcze może (powinna) zrobić.

Sukces przy udziale Nowych Członków naszej Katedry

Miło jest nam zakomunikować że w oparciu o rekomendację polsko-portugalskiej wspólnej komisji ds. wyboru projektów, Dyrektor NAWA podjęła decyzję o finansowaniu projektu pt. Ocena integralności strukturalnej rusztowań obciążonych biologicznie stosowanych w regeneracji układu stomatognatycznego, (Kierownik projektu dr Patrycja Szymczyk) który realizowany będzie w K62 oraz K58, pod opieką prof. Grzegorza Lesiuka, przy udziale pracowników Katedry – dr Agnieszki Szust, dr Przemysława Stróżyka oraz mgr Anny Wybraniec we współpracy z University w Porto.

Za rozwój współpracy naszego Wydziału z University w Porto nieustannie dba prof. Grzegorz Lesiuk. Pani kierownik Projektu dr inż. Patrycji Szymczyk serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne sukcesy we współpracy z pracownikami naszej Katedry.

Warto zaznaczyć, że finansowanie uzyskało 13 projektów na 64. aplikacje.

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Na najbliższym seminarium będziemy mogli zapoznać się z podsumowaniem prac prowadzonych nad rozprawą doktorską Pani Matyldy Żmudzińskiej. Temat pracy to:

Wybrane zagadnienia badań właściwości mechanicznych struktur miąższowych. Modelowanie i rozwój metody badawczej

Serdecznie zapraszam

Sukces Magdaleny Kobielarz

Pani dr inż. Magdalena Kobielarz otrzymała finansowanie z Programu im. Mieczysława Bekkera (Bekker NAWA) na sfinansowanie badań:

Patient-specific modelling of abdominal aortic aneurysms: towards prediction of disease progression and rupture
(Spersonalizowane modelowanie tętniaków aorty brzusznej ukierunkowane na przewidywanie progresji choroby i pęknięcia)

Celem projektu jest ustanowienie solidnych podstaw naukowych dla zrozumienia progresji choroby jaką jest tętniak aorty brzusznej indywidualnie i niezależnie u każdego pacjenta, bez względu na wielkość tętniaka. Korzystając z postępów w analizie obrazów medycznych i biomechanice obliczeniowej, zdefiniowani zostaną pacjenci z wysokim ryzykiem pęknięcia tętniaka, u których wskazana jest interwencja chirurgiczna, oraz ci, z mniejszym ryzykiem, u których można jej uniknąć.

Proponowane podejście jest innowacyjne i nie było wcześniej rozważane przez innych. Pozwala ono uniknąć kluczowych ograniczeń dotychczas proponowanych rozwiązań w zakresie prognozowania progresji choroby i ryzyka pęknięcia tętniaka na podstawie danych biomechanicznych, a mianowicie braku danych materiałowych specyficznych dla pacjenta (sztywność, wytrzymałość) i nieznanego naprężenia szczątkowego.

Projekt realizowany będzie przez 12 miesięcy w Faculty of Engineering and Mathematical Sciences / School of Engineering / Department of Mechanical Engineering, The University of Western Australia.

Gratulujemy!