Archiwum kategorii: Konferencje

XXIII Krajowa Konferencja „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych”

XXIII KK KOWBAN '2016
odbędzie się w dniach 19-21 października 2016 r.
w Hotelu Polanica Resort & Spa

wtnZ prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w XXIII Krajowej Konferencji Komputerowe wspomaganie badań naukowych”, organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w dniach 19-21 października 2016 r. w Polanicy Zdroju.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, KOWBAN ’2016 to coroczna interdyscyplinarna ogólnopolska impreza naukowa, organizowana pod auspicjami Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Podstawowym jej celem jest integracja środowiska naukowego w Polsce wokół problematyki komputerowego wspomagania badań. Konferencja stanowi przegląd polskich osiągnięć naukowych, uzyskanych z wykorzystaniem metod badawczych wspomaganych komputerowo oraz informacji dotyczących wykorzystywanego oprogramowania aplikacyjnego, służącego komputerowemu wspomaganiu badań naukowych prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych i umożliwiającego podejmowanie nowych badań, w tym interdyscyplinarnych.

Termin zgłoszeń uczestnictwa i tematu: 30 czerwca 2016.

 

40th Solid Mechanics Conference

Dear Colleagues and Friends,
on behalf of the international Advisory Board, the Scientific Committee and the organizing Committee it is our great pleasure to cordially invite you, together with accompanying persons, to attend the anniversary 40th Solid Mechanics Conference SOLMECH 2016, scheduled for August 29 7 September 2 2016 in Warsaw, Poland. We pay much attention to keep traditionally high scientific standard of the SOLMECH conferences and We count on your contribution in our efforts organize a successful meeting.

At the same time we are doing our pest to create the possibility for exchange of ideas and research information in a pleasant and friendly atmosphere accompanied by the Chopin music in his birthplace Żelazowa Wola.
The information on the Conference is given on the conference webpage.
We lookforward to seeing old friends and meeting new ones. Yours sincerely,

Ryszard Pęcherski
Zenon Mroz

Czytaj dalej 40th Solid Mechanics Conference

Notatka z Seminarium 25 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Anna Zięty
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych


Zakres prezentacji obejmował:
– przedstawienie definicji i rodzajów korozji
– metody badań korozyjnych
– prezentację trójelektrodowego układu pomiarowego
– krzywe polaryzacji- ocena zachowania korozyjnego materiału
– cel  przeprowadzania korozyjnych badań elektrochemicznych
– informacje dotyczące stażu w firmie ChM Implanty w Białystoku

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Dr inż. Daniel Lewandowski
Tytuł: Konferencja 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Azores Portugal

Informacje dotyczące konferencji:
ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences
SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Seminarium 25 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  25.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Anna Zięty zaprezentuje wystąpienie pt.: „Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych”.
W ramach tego wystąpienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące korozji, podziału badań elektrochemicznych oraz przedstawione zostaną  informacje jakie można uzyskać analizując krzywe potencjodynamiczne.
2) Dr inż. Daniel Lewandowski  przedstawi sprawozdanie z konferencji ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

mailinngkonfa-02Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt. „Platforma E-SCIENCE.PL – wzmocnienie potencjału zespołów naukowych’’, która będzie podsumowaniem działań nad projektem bezpłatnej platformy internetowej powstałej z myślą o polskich naukowcach i ich pracy.

Platforma E-SCIENCE.PL jest bezpiecznym miejscem w sieci logo_blackułatwiającym środowisku naukowemu przetwarzanie i gromadzenia danych, wyników badań oraz ich prezentację i wymianę. Powstała w ramach projektu SPIN-LAB i ma przede wszystkim usprawnić działalność polskich laboratoriów badawczych. Udostępniając bezpłatnie Platformę, WCSS chce pomóc wdrożyć w jednostkach naukowo-badawczych pakiety usług i aplikacji, które mają wzmacniać badania naukowe i poprawić jakość zarządzania pracą badawczą.

Konferencja odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w Sali Rektorskiej budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 40. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej.

Czytaj dalej Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

Seminarium 12 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  12.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Katarzyna Niemiec zaprezentuje tematykę podjęta w ramach realizacji rozprawy doktorskiej.
2) Mgr inż. Paulina Koszla przestawi prezentację pt.:”43 edycja SIM 2015″. Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie konferencji SIM 2015 i udziału w niej. Zostaną przedstawione zaprezentowane artykuły oraz ogólne podsumowanie konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

 

Going To An Academic Conference? Here Are Some Tips

Klika znakomitych uwag tak dla uczestników konferencji (jak i ich organizatorów).

Of course, this is true of basically everybody in academia. That’s the nature of the beast, as it were– getting a Ph.D. requires you to become the World’s Leading Expert in a subject that nobody else cares about to anywhere near that extent. Getting a faculty position demands that you pursue research interests that don’t quite line up with anyone else’s (while not being too far away from the consensus of what’s interesting enough to be funded and published). We’re all unique and special here, which means none of us are actually that special, so we might as well offer whatever we have.

Źródło: Going To An Academic Conference? Here Are Some Tips