Archiwa tagu: polimery przewodzące

Notatka z Seminarium 12 listopada 2015

Na  Seminarium dnia 12.11.2015r. odbyły  się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Niemiec
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Analiza struktury polimeru elektroaktywnego PolyPower

Zakres prezentacji obejmował:
1. Polimery przewodzące
– Wprowadzenie
– Zasada działania, podział
– Własności
– Zastosowanie
2. Cel i zakres pracy : Badania struktury i określenie własności geometrycznych elektroaktywnego polimeru przewodzącego PolyPower
3. PolyPower
– Budowa
– Analiza struktury
– Analiza składu chemicznego
4. Podsumowanie i wnioski końcowe

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:
Mgr inż. Paulina Koszla
Tytuł:
43 edycja SIM 2015

W ramach prezentacji przybliżono tematykę podejmowaną na konferencji pn.: ” 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej (SIM 2015)” oraz przedstawiono zaprezentowane dwie prace własne :
1) Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę stali 42CrMo4, autorstwa: Paulina Koszla, Maciej Lachowicz.
2) Badania właściwości adhezyjnych warstw cynkowych nakładanych metodą termodyfuzyjną na podłoże stalowe, autorstwa: Paulina Koszla, Marzena Lachowicz.

Prezentacja

Seminarium 12 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  12.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Katarzyna Niemiec zaprezentuje tematykę podjęta w ramach realizacji rozprawy doktorskiej.
2) Mgr inż. Paulina Koszla przestawi prezentację pt.:”43 edycja SIM 2015″. Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie konferencji SIM 2015 i udziału w niej. Zostaną przedstawione zaprezentowane artykuły oraz ogólne podsumowanie konferencji.

Serdecznie zapraszamy!