Notatka z Seminarium 12 listopada 2015

Na  Seminarium dnia 12.11.2015r. odbyły  się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Niemiec
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Analiza struktury polimeru elektroaktywnego PolyPower

Zakres prezentacji obejmował:
1. Polimery przewodzące
– Wprowadzenie
– Zasada działania, podział
– Własności
– Zastosowanie
2. Cel i zakres pracy : Badania struktury i określenie własności geometrycznych elektroaktywnego polimeru przewodzącego PolyPower
3. PolyPower
– Budowa
– Analiza struktury
– Analiza składu chemicznego
4. Podsumowanie i wnioski końcowe

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:
Mgr inż. Paulina Koszla
Tytuł:
43 edycja SIM 2015

W ramach prezentacji przybliżono tematykę podejmowaną na konferencji pn.: ” 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej (SIM 2015)” oraz przedstawiono zaprezentowane dwie prace własne :
1) Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę stali 42CrMo4, autorstwa: Paulina Koszla, Maciej Lachowicz.
2) Badania właściwości adhezyjnych warstw cynkowych nakładanych metodą termodyfuzyjną na podłoże stalowe, autorstwa: Paulina Koszla, Marzena Lachowicz.

Prezentacja