Archiwum kategorii: Konferencje

Modeling of Localized Inelastic Deformation

This course provides an overview of modeling approaches used in the mechanics of inelastic materials and structures, with special attention to the objective description of highly localized deformation modes such as cracks or shear bands. It is one of the RILEM educational courses. In 2014 it attracted 21 participants from 9 European countries.
In 2015, attendance of the course can be combined with participation in CIVIL-COMP 2015 (15th Int. Conf. on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing), which takes place in the same building of the Czech Technical University in Prague on September 1-4. On top of that, on Saturday, September 5, you can watch the Birell Grand Prix, a night race downtown Prague with up to 9000 runners (you can even be one of them …).

More info: mech.fsv.cvut.cz/~milan/course2015.html

90th DKG Annual Conference & Symposium on High-Performance Ceramics 2015

Udział Grupy Sol-Gel (Żelki) w Międzynarodowej Konferencji 90th DKG Annual Conference & Symposium on High-Performance Ceramics 2015 dotyczącej materiałów ceramicznych, pod patronatem Niemieckiego Towarzystwa Ceramicznego DKG (Deutsche Keramische Gesellschaft), 15-19.03 2015, Bayreuth, Niemcy.
Program Konferencji

Przedstawione prace:

[4] Functional sol-gel materials with tunable properties (Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Katarzyna Łuszczyk, Anna Szczurek), 2015. [bibtex] [pdf]
[3] Effect of UV exposure time on physicochemical properties of sol-gel derived coatings (Anna Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[2] Surface modification of the silica particles with different functional groups (Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[1] Designing perovskite AMO3 phases by controlling the oxygen pressure and temperature during synthesis for a given combination of A and M ions (Agnieszka Baszczuk, B Dabrowski, M Avdeev, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
Program-konferencji-Niemcy-2015

 

XXXII Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics 2015

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w 32  SYMPOSIUM  DANUBIA-ADRIA.
W tym roku konferencja odbędzie się w Starý Smokovec – Slovakia, 22. 09. – 25. 09. 2015.
Szczegóły na stronie http://www.das-2015.com/

Deadline for submitting the two – page contribution (see template at the webside) is April 30, 2015. The contributions submission to: danubia.adria@fstroj.uniza.sk is strongly prefered. See also detailed information regarding to submission on this website. Authors will be notified by May 31, 2015 about the acceptance of their contributions for oral or poster presentation. Registration deadline for authors is July 15, 2015.

Zbigniew Kowalewski
Mieczysław Szata

Konferencja, 24 marca 2015 r.

Konferencja pt.: „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego laboratoriów nauki polskiej” jest organizowana w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej (WCSS). W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wybrane wnioski z realizacji projektu SPIN-LAB w zakresie:

  • dobrych praktyk laboratoryjnych i narzędzi doskonalenia,
  • możliwości i korzyści z używania narzędzi pracy grupowej w E-SCIENCE.PL,
  • potrzeb zmian organizacyjnych,
  • dostosowania laboratoriów do realiów rynkowych,
  • możliwości udzielanego laboratoriom wsparcia przez jednostki Politechniki Wrocławskiej.

Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i wysłanie do dnia 17 marca 2015 roku formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem https://conference.e-science.pl/registration.

Do każdego zgłoszenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca jego przyjęcie. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja uczestników konferencji nastąpi zgodnie z kolejnością wysyłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy
o przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: konferencja@e-science.pl, najpóźniej do dnia 19 marca 2015r.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin, miejsce organizacji konferencji 
Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godzinie 9:00. Rejestracja rozpocznie się od godziny 8:30. Miejscem organizacji konferencji jest budynek D-21 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pl. Grunwaldzki 11, wejście A, hol główny (parter).

Informacja dodatkowa
Konferencja organizowana jest w ramach projektu Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) realizowanego przez WCSS. Podstawowym celem projektu jest unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych prowadzących prace w ramach wiodących kierunków badań naukowych. Realizacja projektu polega na wdrożeniu w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji, które mają na celu wspomaganie działań laboratoryjnych i wzmocnienie jakości zarządzania organizacją pracy badawczej. Wdrożone rozwiązania będą stopniowo udostępniane w platformie E-SCIENCE.PL, przestrzeni dedykowanej środowisku naukowemu ułatwiającej współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenia danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Strona konferencji

Zaproszenie-na-konferencję-24-03-2015

PCM-CMM-2015 Congress

Dear Sir/Madam,

We also take the opportunity to cordially invite you and your co-workers once again to further present your research work at the

PCM-CMM-2015 CONGRESS
scheduled for 8-11 SEPTEMBER 2015

The Conference is a joint scientific event:

  • the 3rd Polish Congress on Mechanics (PCM)
  • the 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)

Congress President:
Michal Kleiber (Polish Academy of Sciences)
Chairman of the Scientific Committee
Tadeusz Burczynski (Institute of Fundamental Technological Research of Polish Academy of Sciences)

Organizers:
Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
Polish Association for Computational Mechanics

Conference venue:
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

More info: http://www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl/

Informacja o konferencjach w Augustowie (2015) i Kielcach (2015)

1. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, Augustów, 31 May – 3 June 2015

http://www.mechanika.materialow.pb.edu.pl/

Topics:
– fracture  mechanics,
– damage mechanics,
– fatigue of materials and structures,
– plasticity and creep,
– inverse problems,
– identification of the damage,
– mechanics of composites,
– mechanics of advanced materials (SMART, gradient, nanomaterials),
– contact mechanics, problem of surface layer,
– termomechanics,
– biomechanics and biomaterials,
– structural dynamics,
– strength and safety of structures,
– dynamic loading and impact,
– waves and fracture in complex and lattice structures,
– mechanics of processes.

Important dates:
-sending the applications:  January 31 February 28,  2015,
-paper submission:  March 31, 2015,
-papers acceptance:  April 15, 2015,
-date of payment:  May 10, 2015,
-conference programme: May 20, 2015.

Note: Organizers ask to send abstracts in English.

=======================================

  1. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 15-18.IX.2015

http://www.fracture.tu.kielce.pl

Tematyka:
-mechaniki pękania, zmęczenia materiałów i konstrukcji oraz problemy oceny wytrzymałości elementów zawierających pęknięcia.

Kalendarium:
-do 31.12.2014 – rejestracja wraz z przesłaniem tytułu proponowanej pracy,
-do 28.02.2015 – przesłanie streszczenia pracy – maksymalnie 2 strony,
-do 15.03.2015 – informacja o akceptacji pracy,
-do 15.07.2015 – przesłanie pełnego tekstu pracy,
-XV KKMP obędzie się w terminie 15-18.IX.2015.

8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures

Koledzy z Politechniki Białostockiej przysłali już zaproszenie do udziału w 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, które zaplanowane jest od 31 maja do 3 czerwca 2015 roku. Abstrakty nadsyłać należy do końca stycznia 2015.

Więcej informacji znaleźć można na stronie sympozjum oraz w załączonej ulotce: The 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: Announcement.