Short Course on Mechanics of Random and Fractal Media

Polskie Towarzystwo Mechaniki Komputerowej oraz Politechnika Poznańska informują o organizowanym kursie:

Short Course on Mechanics of Random and Fractal Media

który prowadzony będzie przez prof. Mariana Ostoję-Swrzewskiego ze Stanowego  Uniwersytetu  Illinois Urbana-Champaign.

Więcej informacji na stronach.