Archiwa tagu: granty

Grant Anny Szczurek uzyskał finansowanie w ramach konkursu Preludium 11

Miło nam poinformować, że projekt o tytule Kontrolowana zmiana właściwości barierowych i mechanicznych warstw zol-żelowych poprzez funkcjonalizację struktury oraz dobór parametrów syntezy, którego kierownikiem będzie mgr inż. Anna Szczurek, uzyskał finansowanie w wysokości 100 tysięcy zł w ramach Konkursu Preludium 11 (panel ST5), NCN.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w syntetycznym streszczeniu zamieszczonym na stronach NCN.

Opiekunką naukową Anny Szczurek jest dr Justyna Krzak.

Obu Paniom serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję za włożony wysiłek.

Notatka z Seminarium 18 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje zaprezentowane przez Mgr inż. Maję Berezowską

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
dr inż. Monika Danielewska
Tytuł: Dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska

Zakres prezentacji obejmował:
1) Problem badawczy: Jakie są przyczyny występowania  ocznego pulsu dykrotycznego?
– zmiany w kształcie pulsu rogówki oka
– oczny puls dykrotyczny
– puls  rogówkowy
– nieinwazyjny system do pomiaru pulsu oka.

2) Doktorat
a) Motywacja
– zależności pomiędzy parametrami biomechanicznymi struktur gałki ocznej a charakterystykami czasowo-częstotliwościowymi sygnału pulsu rogówki są mało poznane
– dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska na podstawie opracowanych modeli Jaskra – choroba cywilizacyjna – prowadzi do nieodwracalnego zaniku nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Wczesna diagnostyka jaskry.
b) Plan eksperymentu
– Model zwierzęcy pulsu oka
– Badanie pulsacji rogówki w warunkach zmiennego IOP – Badanie osobników z jaskrą
– Analiza sygnałowa
– Badania histopatologiczne
– Badania biomechaniki tkanek oka.
c) Co zostało już zrobione
– przebadano 16 Królików rasy Nowozelandzkiej Białej , Synchroniczny pomiar sygnałów: CP (Corneal Pulse) – ultradźwiękowy czujnik przemieszczeń oraz BP (Blood Pulse Wave), pulsoksymetr.
Celem badań była ocena możliwości zastosowania sygnału pulsowania rogówki oka królika do opracowania modelu dynamiki pulsowania oka u człowieka. Dodatkowo skupiono uwagę na określeniu warunków niezbędnych do właściwego przeprowadzenia nieinwazyjnych pomiarów in-vivo pulsu rogówki królików bez znieczulenia.

3) Współpraca z interdyscyplinarnymi Zespołami tj.:
– Uniwersytet Przyrodniczy:  dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. i dr Agnieszka Antończyk
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. i mgr inż. Marta Kozuń
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw i mgr inż. Marta Rogowska.

4) Dorobek naukowy
– udział w Konferencjach tj.: Ko-oper field 2015, 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics oraz  XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

5) Plany na przyszłość
– Publikacja: Artykuł prezentujący wyniki pracy  w czasopiśmie “PLOS ONE”
– Grant: Preludium- edycja czerwcowa -konkurs na projekty badawcze, NCN
– Konferencja: ARVO – The association for Research in vision and Ophthalmology – Letnia szkoła: 7th Summer School on Biomechanics of Soft Tissues:Multiscale Modeling, Simulation and Applications, Graz University of Technology, Austria, July 4 – 8, 2016.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Tytuł: 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

W ramach tego wystąpienia doktorantka przybliżyła tematykę dwóch konferencji oraz zaprezentowała swój udział.
1) 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praca pt.: „In-vivo measurements of corneal pulse in rabbit. An animal model of human ocular pulse”, autorstwa:
M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.
2) XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Praca pt.: „Opracowanie modelu zwierzęcego pulsu oka Człowieka na podstawie pomiarów in-vivo puslu oka królika”, autorstwa: M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.

Granty obliczeniowe PRACE: nabór DECI-13 otwarty

Szanowni Państwo,

zapraszamy naukowców i przedsiębiorców, którzy mają duże zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, do składania wniosków o granty obliczeniowe PRACE DECI, dające nieodpłatnie dostęp do superkomputerów z całej Europy.

Harmonogram naboru DECI-13:

  • Otwarcie naboru: 14 sierpnia 2015, 12:00 CEST
  • Zamknięcie naboru: 21 września 2015, 17:00 CEST
  • Dostęp do zasobów od: 18 stycznia 2016
  • Czas trwania grantu: 12 miesięcy
  • Typ dostępu: DECI (Tier-1)

W ramach przyznanego grantu można liczyć na wsparcie ze strony uczestników projektu PRACE-4IP, w tym WCSS.

Kilka zespołów z Polski miało już okazję skorzystać z zasobów Tier-1 w ramach DECI i prowadziło obliczenia na maszynach w Irlandii, Włoszech czy Hiszpanii.

Więcej szczegółów o naborze można znaleźć na stronie projektu.

Czytaj dalej Granty obliczeniowe PRACE: nabór DECI-13 otwarty

Prestiżowe granty dla młodych naukowców

Konsorcjum uczelni partnerskich Politechniki Wrocławskiej działające w ramach sieci T.I.M.E. Association  zaprasza młodych naukowców do aplikowania o granty z projektu ERASMUS MUNDUS, EM-EASED (Euro-Azjatycki Zrównoważony Rozwój Energetyczny).

Program  oferuje  stypendia dla doktorantów  (6-18 miesięcy , 1500 euro/mies.) i  post-doców  (6-10 miesięcy, 1800 euro/mies.) z krajów Unii Europejskiej , Japonii i Korei Południowej, których celem jest  doskonalenie umiejętności w określonej dziedzinie badawczej  w trakcie wymiany naukowców z krajów UE w uczelniach japońskich i koreańskich i vice versa.
Stypendium obejmuje także bilet lotniczy i ubezpieczenie w trakcie pobytu.
Mobilność może się rozpocząć  od 1 stycznia 2016 i zakończyć (najpóźniej) 30 czerwca 2017.

Więcej informacji na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej stronach projektu.